Carmel Cacopardo: ‘Il-Kunsilli Lokali għandhom isemmgħu iktar leħinhom’

L-ADPD ingħaqdu f'sit li fih qed jiġu kkunsidrati proposti għal żewġ supermarkets u lukanda. Hums enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li l-Kunsilli Lokali jesprimu l-ħsibijiet tagħhom u tar-residenti 

“Il-Kunsilli Lokali għandhom isemmgħu iktar leħinhom dwar l-iżvilupp sfrenat li għaddej u li qiegħed jeqred it-tessut urban tal-lokalitajiet tagħna.”

Saħaq dan Carmel Cacopardo d-Deputat Chariperson ta’ ADPD, filwaqt li introduċa lil Brian Decelis, li se jikkontesta l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala.

Fi sforz biex jindirizzaw t-tħassib li qed jikber dwar żvilupp bla rażan, membri tal-ADPD inġabru f’sit li fih qed jiġu kkunsidrati proposti għal żewġ supermarkets u lukanda. Cacopardo, flimkien ma’ Brian Decelis, enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li l-Kunsilli Lokali jesprimu l-ħsibijiet tagħhom u tar-residenti dwar proġetti ta’ żvilupp li għaddejjin li għandhom impatt fuq in-nisġa urbana.

Cacopardo esprima riżervi dwar applikazzjonijiet ta’ ppjanar pendenti għas-supermarkets f’Marsascala, filwaqt li enfasizza l-konġestjoni potenzjali tat-traffiku u l-effetti ħżiena fuq ħwienet lokali żgħar u medji. In-nisġa soċjali tal-lokalità, sostna, tiddependi fuq dawn il-ħwienet iżgħar, li jikkontribwixxu għall-awtosuffiċjenza tal-komunità.

L-ADPD tkompli tgħid li L-Awtorità tal-Ippjanar iffaċċjat kritika talli naqset milli tirregola l-użu tal-art b’mod prudenti, li potenzjalment wassal għal eċċess ta’ faċilitajiet tal-ospitalità li jistgħu jirriżultaw f’għeluq u fallimenti. Cacopardo saħaq li t-turiżmu m’għandux jikkomprometti l-kwalità tal-ħajja tar-residenti, u appella għal viżjoni aktar ħolistika ta’ żvilupp futur mill-Kunsilliera Lokali.

Brian Decelis, il-kandidat tal-ADPD għall-kunsill lokali ta’ Marsascala, enfasizza l-ħtieġa li l-belt tippreserva l-identità residenzjali tagħha fost l-espansjoni. Filwaqt li esprima tħassib dwar l-impatt tal-iżviluppi proposti fuq ir-residenti, Decelis wiegħed li jagħti prijorità lill-ħtiġijiet tar-residenti fuq l-interessi tal-ispekulaturi tal-proprjetà. Notevolment, il-Kunsill Lokali ta’ Wied il-Għajn irreġistra oġġezzjonijiet kemm għal proposti ta’ supermarkets kif ukoll ta’ lukandi, li allinjaw mal-interessi tar-residenti.

Decelis assigura li, jekk jiġi elett, jagħmel ħiltu biex iżomm bilanċ ġust bejn l-interessi tan-negozju u l-bżonnijiet tar-residenti, filwaqt li enfasizza l-identità primarja ta’ Marsascala bħala lokalità residenzjali.

More in Politika