L-enerġija u s-sitwazzjoni ekonomika tal-UE fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew

Matul il-jum tal-Erbgħa l-Prim Ministru attenda wkoll għal summit mal-mexxejja tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

Fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ewropew għal din is-sena, il-mexxejja Ewropej iddiskutew bosta temi importanti fosthom l-enerġija, is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea u r-relazzjonijiet transatlantiċi. 

Fid-diskussjoni dwar l-enerġija, il-mexxejja Ewropej inkarigaw lill-ministri għall-enerġija biex jibnu fuq il-progress miksub sa issa u jikkonkludu l-ftehim dwar il-mekkaniżmu korrettiv tas-suq (price correction mechanism). Dan il-mekkaniżmu għandu jipproteġi lill-Unjoni Ewropea minn żidiet fil-prezzijiet tal-gass bil-għan li jiġu salvagwardati l-konsumaturi. 

Għal din il-laqgħa fi Brussell, attenda l-Prim Ministru Robert Abela li rrimarka li dawn l-inizjattivi pożittivi huma ċertifikat għall-politika li ħaddem il-Gvern Malti, li fl-isfond taż-żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija, qed jipproteġi lill-familji u lin-negozji

Wara li l-President Amerikan Joe Biden ħabbar l-adozzjoni tal-IRA (Inflation Reduction Act), il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll ir-relazzjonijiet transatlantiċi u s-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea.

Il-mexxejja qablu li l-Istati Uniti se tibqa’ sieħeb ewlieni għall-Unjoni Ewropea, madanakollu, il-protezzjoni tal-industrija Ewropea tibqa’ kruċjali għall-kompetittività tal-UE, l-awtonomija strateġika tagħna u anke biex ikollna aktar tkabbir ekonomiku. 

Fuq dan il-punt fl-aġenda, il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka li kif għamlet fuq livell lokali, l-Unjoni Ewropea ukoll qed tirrikonoxxi li l-industrija teħtieġ l-inċentivi u għajnuniet biex l-ekonomija tkompli tikber u tkun kompetittiva. Dan b’mod partikolari b’aktar flessibbiltà fir-regolamenti marbuta mal-għajnuna finanzjata mill-istat li se twassal biex inkomplu nassistu l-industrija kif meħtieġ. 

Id-diskussjoni dwar il-gwerra fl-Ukrajna, is-sigurtà u d-difiża kompliet bi skambju mal-President tal-Ukrajna Volodymyr Zelensky, wara diskussjoni dwar id-disa’ pakkett ta’ sanzjonijiet. Żieda fl-assistenza taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi u sapport bilaterali ġew proposti fid-dawl tal-aħħar żviluppi fl-Ukrajna. 

Il-mexxejja Ewropej iddiskutew is-sitwazzjoni fil-Viċinat tan-Nofsinhar. Il-Prim Ministru Robert Abela rrimarka li dan huwa reġjun li jippreżenta opportunitajiet li għadhom ma ġewx sfruttati fosthom fejn jidħol kummerċ, it-tranżizzjoni diġitali, l-edukazzjoni, l-akwakultura u l-agrikoltura.

Għalhekk, kollaborazzjoni ma’ dan ir-reġjun u mal-imsieħba tan-Nofsinhar jeħtieġ li tiżdied biex jiġu indirizzati sfidi komuni bħalma hi t-tibdil fil-klima. Fl-isfond ta’ dan, Malta laqgħet is-sejħa għal laqgħa, is-sena d-dieħla, mal-imsieħba tan-Nofsinhar. 

Matul il-jum tal-Erbgħa l-Prim Ministru attenda għal summit mal-mexxejja tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN).

F’dan is-summit, il-Prim Ministru sostna li filwaqt li r-relazzjonijiet transatlantiċi u ċ-Ċina, huma importanti, irridu ninvestu ma’ sħab strateġiċi oħra. Għalhekk, pajjiżi bħal dawk tal-ASEAN u oħrajn lil hinn, inkluż fil-kontinent Afrikan, se jkunu kruċjali biex inkunu awtonomi strateġikament, għall-fini ta' kompetittività u tkabbir ekonomiku.

Hemm oqsma, bħal dawk diġitali, ta' innovazzjoni, il-konnettività u oħrajn li ma’ dawn il-pajjiżi nistgħu nagħmlu alleanzi strateġiċi. 

F’dan ir-rigward, Abela saħaq li l-kummerċ jibqa’ importanti ħafna u Malta se tibqa’ miftuħa u kommessa li taħdem favur ftehimiet f’dan il-qasam.

More in Politika