Il-Kummissjoni Ewropea tħeġġeġ lil Ċipru u lil Malta biex iwaqqfu l-bejgħ taċ-ċittadinanza

Il-Kummissjoni qed tieħu azzjoni ulterjuri kontra Malta u Ċipru għall-iskemi tagħhom ta’ ċittadinanza b’investiment

Il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tieħu passi ulterjuri fil-proċeduri ta’ ksur kontra Ċipru u Malta rigward l-iskemi ta’ ċittadinanza tal-investituri tagħhom, imsejħa wkoll bħala l-iskemi ta’ “passaport tad-deheb”.

Il-Kummissjoni tikkunsidra li billi tistabbilixxi u topera skemi ta’ ċittadinanza tal-investitur li joffru ċittadinanza bi skambju għal pagamenti u investimenti determinati minn qabel, dawn iż-żewġ Stati Membri jonqsu milli jissodisfaw l-obbligi tagħhom taħt il-prinċipju ta’ kooperazzjoni sinċiera (l-Artikolu 4 (3) TUE) u d-definizzjoni taċ-ċittadinanza tal-Unjoni kif stabbilit fit-Trattati (l-Artikolu 20 tat-TFUE).

Il-Kummisjoni qalet li filwaqt li Ċipru u Malta jibqgħu responsabbli biex jiddeċiedu min jista’ jsir Ċiprijott jew Malti, il-Qorti tal-Ġustizzja għamlitha ċara f’diversi okkażjonijiet li r-regoli dwar l-akkwist taċ-ċittadinanza ta’ Stat Membru għandhom jagħmlu dan billi “jikkunsidraw kif xieraq il-liġi tal-UE”.

Il-Kummissjoni nediet dawn il-proċeduri ta' ksur kontra Ċipru u Malta billi bagħtet ittri ta’ avviż formali f’Ottubru 2020. Filwaqt li Ċipru rrevoka l-iskema tiegħu u waqaf jirċievi applikazzjonijiet ġodda fl-1 ta’ Novembru 2020, hija tkompli tipproċessa applikazzjonijiet pendenti. Għalhekk, illum il-Kummissjoni ddeċidiet li tieħu l-pass li jmiss fil-proċedura kontra Ċipru billi toħroġ opinjoni motivata.

Il-Kummissjoni ddeċidiet ukoll li tieħu passi ulterjuri kontra Malta. Filwaqt li l-iskema preċedenti taċ-ċittadinanza tal-investitur m’għadhiex fis-seħħ, Malta stabbilixxiet skema ġdida fl-aħħar tal-2020. Il-Kummissjoni ddeċidiet illum li toħroġ ittra addizzjonali ta' avviż formali biex tespandi t-tħassib stabbilit fl-ittra ta’ avviż formali għal ġdid.

Iż-żewġ Stati Membri issa għandhom xahrejn biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jindirizzaw it-tħassib tal-Kummissjoni. Fil-każ ta' Ċipru, jekk it-tweġiba ma tkunx sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista' tressaq il-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja. Fil-każ ta' Malta, jekk it-tweġiba ma tkunx sodisfaċenti, il-Kummissjoni tista' tieħu l-pass li jmiss u toħroġ opinjoni motivata f'din il-kwistjoni.

Iċ-ċittadinanza għandha tibqa' kompetenza nazzjonali

F'reazzjoni il-Gvern sostna illi illi jitenni bi bis-sħiħ li ċ-ċittadinanza hija kompetenza nazzjonali tal-istat membru individwali u għandha tibqa’ hekk.

"Minkejja dan, il-Gvern se janalizza l-kontenut tal-korrispondenza li rċieva u huwa lest li jkompli jieħu sehem fi djalogu kostruttiv mal-Kummissjoni Ewropea," qal fi stqarrija.

 

More in Politika