92% tal-ħut fil-Mediterran qed jinqabad f'ammonti mhux sostenibbli

Il-Kumitat tas-Sajd tal-Parlament Ewropew b'emendi għall-Istrateġija tal-Biodiversità.  Jipproponu li sal-2030 30% tal-ħajja marittima tkun protetta u jemfasizzaw sehem is-sajjied ...

Il-ħut fil-Mediterran għadu qed jinqabad f'ammonti mhux sostenibbli
Il-ħut fil-Mediterran għadu qed jinqabad f'ammonti mhux sostenibbli

92% tal-ħut fil-Mediterran għadu qed jinqabad f'ammonti kbar li mhumiex sostenibbli u li jaqbżu dak li jissejjaħ il-Maximum Sustainable Yield (MSY).  Din hija saħansitra żieda fil-persentaġġ ta' ħut li fuqu sar sajd żejjed (overfishing)  mill-2017, meta dan il-persentaġġ kien ta' 62.5%.  Dan minkejja illi l-Unjoni Ewropea kienet iddeċidiet fuq obbligu legali li jitwaqqaf is-Sajd Żejjed sas-sena 2020. 

Dawn iċ-ċifri jirriżultaw fil-fatt minn waħda mill-emendi li l-Parlament Ewropew permezz tal-Kumitat tas-Sajd qed iressaq 'il quddiem għall-Istrateġija tal-UE għall-Biodiversità:  Inġibu lin-natura lura f'ħajjitna'.  Din l-istrateġija għandha l-għan illi tpoġġi lill-biodiversità Ewropea lura fit-triq tal-irkupru sal-2030 billi tibni reżiljenza għall-impatti tat-tibdil fil-klima, nirien f'foresti u n-negozju illegali tal-annimali slavaġ. 

Minkejja s-sitwazzjoni fil-baħar ta' madwarna l-MEPs fil-Kumitat jinnotaw fl-istess emenda kif fil-Grigal tal-Atlantiku kien hemm żieda ta' 50% fl-ammont ta' ħut f'10 snin, minħabba tnaqqis fis-sajd żejjed. 

Għalhekk l-MEPs qed jipproponu li għandha titpoġġa mira Ewropea illi mill-inqas 30% tal-ħajja marittima tkun protetta sal-2030.  Għalhekk ipproponew emenda f'din l-istrateġija li permezz tagħha qed jisħqu dwar l-importanza kbira "li jintlaħaq mudell ta' sajd li jirrifletti bilanċ bejn id-dimensjonijiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi." 

L-MEPs ta' dan il-Kumitat din il-ġimgħa wkoll innutaw li din id-diskussjoni jeħtieġ issir fid-dawl tal-fatt li numru ta' speċi aljeni qed jidħlu fl-ibħra Ewropej u l-popolazzjoni tagħhom qed tikber minħabba li ma għandhomx għedewwa naturali. 

L-importanza tal-involviment tas-sajjieda

L-MEPs jemfasizzaw fl-emendi li ressqu din il-ġimgħa dwar il-bżonn li fit-tfassil taż-żoni marittimi protetti jkunu dejjem involuti s-sajjieda għaliex l-aċċettazzjoni tagħhom f'dan il-proċess "huwa kruċjali għas-suċċess taż-żoni marittimi protetti.  Is-sajjieda jeħtieġ ikunu wkoll involuti fil-preparazzjoni u l-immaniġġjar ta' dawn iż-żoni protetti," tgħid l-emenda tal-MEP Olandiż Peter Van Dalen.

Emenda oħra kienet dik illi fiha l-MEP Anja HazeKamp tfakkar illi meta ż-Żoni Marittimi Protetti jkunu ta' suċċess, dawn joffru benefiċċji kbar soċjo-ekonomiċi, speċjalment għall-komunitajiet kostali  - li minnhom Malta għandna bosta.  Dan apparti, naturalment, li dawn iż-żoni jgħinu għar-riproduzzjoni tal-ħut, xi ħaġa neċessarja jekk irridu li jibqa' jkollna ħut frisk - ikla meqjusa nutrittiva - fuq il-platt. 

Huma appellaw ukoll biex il-Kummissjoni Ewropea tkompli tappoġġja pjanijiet għat-titjib ta' ċerti speċi u biex jitnaqqas l-impatt tas-sajd fuq l-ekosistemi marittimi.  Huma qed isejħu wkoll lill-pajjiżi, bħat-Tuneżija, fil-każ ta' Malta per eżempju, biex huma wkoll jagħmlu  moniteraġġ tar-riżorsa tal-ħut biex tkun assigurata ekosistema sana f'abitati marittimi tagħhom. 

Huma temmew jisħqu li l-UE għandha tkun fuq quddiem fil-governanza tal-oċeani, ladarba ma tistax tippriserva u tirrestawra l-biodiversità tad-dinja.


Is-Sajd Żejjed fil-baħar ta' madwarna

  • Il-flotta Mediterranja hija ta' madwar 82,000 opra tal-baħar, bi 80% jkunu opri żgħar
  • Is-sajd iħaddem madwar 314,000 persuna fir-reġjun Mediterranju
  • Madwar 800,000 tunnellata f'qabdiet jiġu rrappurtati, l-aktar fil-punent tal-Mediterran u fl-Adrijatiku
  • L-istokk tal-ħut qed jonqos speċjalment minħabba attività kkonċentrata ta' attività umana
  • Fil-Mediterran hemm traffiku kbir marittimu, speċjalment lejn Malta (nofsinhar ta' Sqallija) u l-Baħar Alboran 
  • Hemm tnaqqis fil-popolazzjoni ta' ċerti predaturi, bħall-kelb il-baħar, li jżommu l-bilanċ
  • 9% tal-istokks tal-ħut biss mhux qed isir sajd żejjed fuqu

More in Politika