Tibdiliet konsiderevoli fil-Kabinett: Miriam Dalli, Clyde Caruana u Justyne Caruana ġewwa

Tibdiliet fil-portafolli ta' bosta Ministri fl-ewwel reshuffle tal-PM Robert Abela

Fir-reshuffle li għamel il-Prim Ministru Robert Abela llum - l-ewwel wieħed tiegħu - Michael Farrugia  - il-Ministru tal-Enerġija u Ilma - mistenni issa jieħu Ministeru għall-Anzjani, portafoll li se jittieħed minn Michael Falzon li iżda se jkun qed iżomm il-bqija tal-portafolli li għandu u li jinkludu lill-Familja u Solidarjetà Soċjali. Intant dan is-sit jinsab infurmat ukoll li Julia Farrugia Portelli li se tkun qed titlef il-protafoll tat-Turiżmu għal Clayton Bartolo, u minflok se tkun qed tmexxi l-Ministeru tal-Inklużjoni u Diżabilità. 

Il-Ministru Owen Bonnici, li tilef l-Edukazzjoni li issa mar għand Justyne Caruana , se jkun qed imexxi l-Ministeru tal-Innovazzjoni u Riċerka filwaqt li Silvio Schembri se jżomm l-istess Ministeru, jitlef il-Malta Enterprise u jingħata d-Dipartiment tal-Artijiet. 

Miriam Dalli se tkun qed tieħu l-Ministeru tal-Enerġija, Ilma, Malta Enterprise u Żvilupp Sostenibbli filwaqt illi l-Ministru Aaron Farrugia ngħata Segretarju Parlamentari, Chris Agius.  Agius se jkun responsabbli għall-Kostruzzjoni filwaqt li Farrugia se jżomm il-portafoll kollu li għandu llum, li jinkludi l-Ambjent, l-Ippjanar u Tibdil fil-Klima

Il-Ministri Edward Zammit Lewis, Clint Camilleri, Anton Refalo u Ian Borg se jibqgħu bl-istess portafolli filwaqt li Rosianne Cutajar mistennija tibqa' Segretarju Parlamentari taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja. 

Intant jidher li sa issa Silvio Parnis għadu ma ngħata l-ebda responsabilità fil-Kabinett.

Robert Abela: Prim Ministru

 Chris Fearne: Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa

Evarist Bartolo: Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej

Michael Farrugia: Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva

 Owen Bonnici: Ministru għar-Riċerka, Innovazzjoni u l-Koordinazzjoni tal-Istrateġija wara Covid-19

 José Herrera: Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali

Carmelo Abela: Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Ian Borg: Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali

Michael Falzon:  Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal

Edward Zammit Lewis: Ministru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza

Anton Refalo: Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd, l-Ikel u d-Drittijiet tal-Annimali

Roderick Galdes: Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali

Justyne Caruana: Ministru għall-Edukazzjoni

Silvio Schembri: Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija

Julia Farrugia Portelli: Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja

Aaron Farrugia: Ministru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar

Clint Camilleri: Ministru għal Għawdex

Byron Camilleri: Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

Clayton Bartolo: Ministru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumaturi

Miriam Dalli: Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli

Clyde Caruana: Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol

 

Dawn huma s-Segretarji Parlamentari fil-Kabinett:

 

Stefan Zrinzo Azzopardi: Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru

Rosianne Cutajar: Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet Ċivili u r-Riformi fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza

Clifton Grima: Segretarju Parlamentari għall-Isport, Rikreazzjoni u Organizzazzjonijiet Volontarji fi ħdan il-Ministeru għall-Inkluzjoni u l-Kwalità tal-Ħajja

Chris Agius: Segretarju Parlamentari għall-Kostruzzjoni fi ħdan il-Ministeru għall-Ambjent, it-Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar

Alex Muscat: Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet fi ħdan il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi

Deo Debattista: Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u l-Indafa Pubblika fi ħdan il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur

 

More in Politika