Analiżi | 17 Black - Il-brimba fin-nofs ta' għanqbuta mifruxa

L-ILLUM tagħti ħarsa lejn il-ħoloq kollha li jorbtu mal-kumpanija 17 Black ta' Yorgen Fenech

17 Black.  Il-kumpanija fid-Dubaj li ħadd ma kien jaf ta' min hija u li sidha qatt ma qal li hija tiegħu.  Sakemm, biċċa, biċċa, bdiet ħierġa l-verità dwar ta' min hi, xi flus allegatament daħlu fiha, fattwalment kemm kien hemm flus fiha, lil min kellha tgħaddi dawk il-flus u finalment l-assasinju ta' ġurnalista li kienet se tikxef kollox u b'sid 17 Black akkużat b'dan l-assasinju. 

Daphne u 17 Black:  Kienet Daphne Caruana Galizia li nhar it-22 ta' Frar 2017 - xaharejn qabel issejħet elezzjoni ġenerali bikrija  u wara illi diċeriji li se toħroġ storja kbira kienu ilhom iduru - bdiet turi li taf xi ħaġa.  Bdiet turi li taf illi 17 Black hija kumpanija bbażata d-Dubaj - verità - u li b'xi mod, imdaħħlin magħha hemm erba' minn nies. 

Hija semmiet lil Keith Schembri u Konrad Mizzi, li kif se naraw huwa vera li kellhom isimhom marbut b'xi mod ma' din il-kumpanija.  Semmiet ukoll lil Joseph Muscat, dak iż-żmien Prim Ministru - għalkemm sa issa m'hemm xejn li qed jorbot lil Muscat direttament mal-kumpanija u finalment lill-eks Ministru Nazzjonalista John Dalli, li sa issa fl-ebda ħin u bl-ebda mod ma ssemma' fi skandli, proġetti jew żviluppi marbutin mal-assasinju Caruana Galizia. 

Kien fl-istess blogg, fil-kummentarji illi Caruana Galizia semmiet isem Yorgen Fenech għall-ewwel darba f'referenza għall-proġett ta' power station. 

Altru minn hekk, Daphne Caruana Galizia ftit ħarġet informazzjoni dwar din il-kumpanija, llum f'nofs tempesta politika - l-akbar minn ħafna marbutin mal-Panama Papers. 

Yorgen Fenech
Yorgen Fenech

Yorgen Fenech u 17 Black: Yorgen Fenech huwa sid 17 Black, sirna nafu permezz ta' storja investigattiva mid-Daphne Project.  Din l-istorja faqqgħet wara li The Sunday Times kienet irrappurtat kif 'negozjant kbir' kien wara l-assasinju'.

Fl-istess ġurnata, id-9 ta' Novembru 2018, kien żvelat kif 17 Black kienet target client ta' żewġ kumpaniji fil-Panama, Hearnville tal-eks Ministru Konrad Mizzi u Tillgate tal-eks Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri.  Dan ifisser li kellha tgħaddi ġo flus fiha għal għand dawn iż-żewġ kumpaniji.

Fenech,  kien Kap Eżekuttiv ta' Tumas Group. Electro Gas Malta (EGM) li bniet u llum tmexxi l-Power Station li taħdem bil-gass f'Delimara hija magħmula minn GEM Holdings (33.34%), li minnha Tumas Group għandha 35.16%, Socar Trading 33.33% u Siemens Project Ventures 33.33%. 

 Sal-lum saru allegazzjonijiet fuq tliet pagamenti li daħlu f'17 Black 1) $1.4 miljun mill-Ażerbajġan minn Rufat Baratzada - security f'sit ta' kostruzzjoni fl-Ażerbajġan, 2) allegatament għaddew ukoll $200,000 mill-aġent tat-tanker tal-gass f'Delimara, xi ħaġa li dan ċaħad u 3) €4.6 miljun fi flus mill-proġett tal-Wind Farm f'Montenegro.

Sal-lum ma nstabet ebda prova li dawn il-flus kienu għaddew għand il-kumpaniji ta' Schembri u Mizzi.  Għax ma laħqux għaddew sa meta bdew jinkixfu l-fatti?  Jew għax ma kinux destinati għal għandhom? 

L-awtoritajiet finanzjarji fid-Dubaj ikkonfermaw li fil-kumpanija 17 Black kien hemm $1.6 miljuni.  F'kuntatt ma' Reuters l-Aġent Kap tal-Unit tal-Intelliġenza Finanzjarja (FIU) tal-Emirati Għarab Magħquda Ali Faisal Ba'Alawi sostna illi l-flus kienu rrilaxxati għax ma kien hemm ebda ordni ta' friżar mill-ebda awtorità, lanqas minn Malta.

Keith Schembri u 17 Black: L-eks Chief of Staff huwa l-aktar persuna marbuta ma' din il-kumpanija wara sidha Yorgen Fenech.  Dan għal żewġ raġunijiet. 

L-ewwel raġuni hija li l-midja kienet kixfet illi 17 Black hija target client tal-kumpanija li fetaħ fil-Panama u allura l-flus fiha kellhom - allegatament - jgħaddu għal għand il-kumpanija tiegħu. 

Kollox jorbot ma' email minn Nexia BT, naturalment. 

F'email Karl Cini kien qal illi fil-kumpanija ta' Keith Schembri u ta' Konrad Mizzi kellhom jidħlu $2 miljuni f'temp ta' sena biss.

Minn fejn?

Minn attivitajiet ta' skart, sajd u turiżmu fil-Bangladesh, l-Indja u pajjiżi fl-Afrika - fost oħrajn. 

Fl-għarfien pubbliku la Schembri u lanqas Mizzi m'għandhom negozji f'dawn il-pajjiżi u ta' din in-natura. 

It-tieni raġuni hija li kien Schembri stess li ammetta illi 17 Black kienet parti mill-pjan ta' negozju tiegħu għalkemm kien qal li ma sarux tranżazzjonijiet magħha.

Kien fil-Qorti ġimagħtejn ilu li ammetta illi kien jaf li 17 Black kienet ta' Fenech li miegħu tant hu ħabib li qal illi lest li "jidħol fin-nar għalih."

Konard Mizzi u 17 Black:  Konrad Mizzi, bħal Keith Schembri, huwa marbut ma' din il-kumpanija permezz ta' Hearnville, il-kumpanija f'ismu fil-Panama.  Diġà ġie spjegat f'Keith Schembri u 17 Black kif dawn kienu marbutin.

Imma issa rriżultat rabta oħra, anke jekk indiretta u din hija proġett tal-Wind Farms fil-Montenegro, li minnu allegatament sar €4.6 miljuni fi qligħ, li spiċċa f'17 Black,  mill-bejgħ minn Cidifex - li ġabet it-€3 miljuni biex tixtri dan il-Wind Farm minn 17 Black ukoll - hija l-allegazzjoni. 

 Konrad Mizzi - li tela' diversi drabi il-Montenegro qabel u wara dan il-ftehim ċaħad illi qatt kien hemm abbuż f'dan il-ftehim u appella lill-Enemalta biex tippubblika l-karti kollha. 

Kien l-Awditur Ġenerali wkoll iżda illi qajjem mistoqsijiet dwar il-mawriet ta' Mizzi fil-Montenegro u kif darba ma kienx uża l-kard ministerjali tiegħu iżda biss dik personali, bi tranżazzjoni waħda biss ta' ċenteżmu wieħed.  L-Awditur Ġenerali kien qal illi tranżazzjonijiet bħal dawn isiru biex jaraw illi l-kontijiet qed jaħdmu.

Dawn l-allegazzjonijiet swew lil Mizzi postu bħala Deputat Laburista bl-Eżekuttiv tal-partit, kważi unanimament, ikeċċieh. 

Joseph Muscat u 17 Black:  Sa issa m'hemm xejn li jorbot lill-eks Prim Ministru u eks Mexxej Laburista ma' din il-kumpanija - ħlief dak ir-ritratt msemmi diġa' li tellgħat Caruana Galizia. 

Dubaj u 17 Black:  Ir-rabta ġeografika diġà msemmija hawnhekk hija - prinċipalment -  mad-Dubaj.  17 Black kellha kontijiet fil-Bank Noor.  Bejn wieħed u ieħor fiż-żmien meta Caruana Galizia kienet bdiet turi illi jista' jkun li taf xi ħaġa dwarha inbidlet isimha għal Wings Development. 

17 Black hija numru fil-logħba tar-roulette.  Fenech kien sid ta' Casino. 

Id-Dubaj kien pajjiż li jissemma ħafna fuq il-blogg ta' Caruana Galizia- - darba meta mar l-eks Ministru Chris Cardona, darba meta marret Michelle Muscat u blogg dwar vag anza li l-familja Muscat kellha f'dan il-pajjiż għal total ta' nefqa li taqbeż il-€11,000. 

Ażerbajġan u 17 Black: Il-Gvern Malti għamel ftehim mas-Socar biex jixtri l-gass għall-Power Station il-ġdida li qed titmexxa minn konsorzju li jinkludi lil Tumas Group, Siemens u Socar. 

L-ewwel kontroversja kienet żjara fl-Ażerbajġan f'Diċembru 2014 li għaliha l-midja ma kinitx mistiedna u li l-informazzjoni dwarha baqgħet skarsa.  Għaliha marru l-eks PM Joseph Muscat u miegħu Keith Schembri u Konrad Mizzi. 

Sa hemmhekk xejn wisq indikattiv. 

Iżda Socar imbagħad kienet parti mill-Konsorzju li bniet u qed tmexxi il-Power Station.  Il-Gvern Malti daħal fi ftehim multi miljunarju mal-Ażerbajġan - fil-fatt daħal fi ftehim biex għal 10 snin jintrabat li jixtri €131.6 miljun f'LNG kull sena għal total ta' madwar $1 biljun.

Kien hemm diversi mistoqsijiet dwar kemm fil-fatt dan il-ftehim huwa ta' benefiċċju għal Malta u kemm għall-Ażerbajġan.  Issemmew miljuni fi profitti għas-Socar. 

Daphne Caruana Galizia kienet żvelat kif fil-Bank Pilatus kellhom kontijiet:  Il-Ministru tas-Sitwazzjonijiet ta' Emerġenza Kamaladdin Heydarov, wieħed mill-iktar nies sinjuri fl-Ażerbajġan u Ministru kruċjali għall-familja Aliyev li tmexxi lill-pajjiż. 

Kellhom ukoll kontijiet f'dan il-bank - kienet żvelat f'April 2017 - it-tfal tad-dittatur tal-Ażerbajġan Ilham Aliyev. 

Egrant, L-Ażerbajġan u 17 Black: Iżda l-aktar allegazzjoni splussiva kienet dik li rabtet lill-kumpanija Egrant mal-Ażerbajġan u indirettament allura ma' 17 Black. 

Imma kif?

Egrant hija kumpanija li Brian Tonna ta' Nexia BT kien qal illi hija tiegħu u li hija shelf company.  Dan ifisser illi qatt ma kienet ta' xi ħadd. 

Daphne Caruana Galizia kienet għamlet allegazzjoni  - li sal-lum qatt ma nstabu l-provi biex tiġi sostanzjata, lanqas wara inkjesta maġisterjali intensiva - illi Egrant, li nfetħet fl-istess żmien ma' Hearnville u Tillgate, hija f'isem Michelle Muscat. 

Iktar minn hekk iżda hi kienet allegat li f'Marzu tal-2016 Al Sahra FZCO  - kumpanija inkorporata (mill-ġdid) fid-Dubaj - kienet għaddiet, $1.017 miljun lil Egrant. 

It-tranżazzjoni allegatament kienet mill-kont tal-Al Sahra għal għand il-kont ta' Egrant fid-Dubaj. 

Il-kont ta' Al Sahra FZCO - tgħid Caruana Galizia - kienet f'isem it-tifla ta' Ilham Aliyev. 

L-inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Imħallef Aaron Bugeja ma sabet l-ebda flus għaddejjin f'Egrant. Apparti li ma sabet ebda rabta bejn Michelle Muscat u Egrant, firem foloz u akkużat lil Maria Efimova bit-tixrid ta' kalunja. 

Montenegro u 17 Black: L-aħħar żviluppi juru allegata rabta bejn il-proġett ta' Wind Farm f'Montenegro  u 17 Black.

Kienet il-kumpanija Cifidex li biegħet l-ishma tal-wind farm bi prezz ta' €10.3 miljuni lill-Enemalta u li allegatament xtrat ġimagħtejn qabel biss minn Fersa Renovables - Konsorzju Spanjol  - għal €2.9 miljun, differenza ta' €7.4 miljuni.  €4.6 miljun minnhom huwa allegat li baqgħu f'17 Black bħala profitt għal Yorgen Fenech.  Din l-informazzjoni ħarġet dalgħodu minn investigazzjoni li saret minn Reuters u The Times of Malta, bl-istess rappurtaġġ jgħid illi €3 miljuni kienu trasferiti minn 17 Black għal għand Cidifex. Jiġifieri l-flus ta' Cidifex  biex tixtri l-Wind Farm kienu ġejjin minn Yorgen Fenech.

More in Politika