'Il-President setgħet kisret id-dritt ta' Liam Debono għal smigħ xieraq'

L-avukati ta' Liam Debono jiftħu protest ġudizzjarju u jinsistu li l-preżenza ta' Marie Louise Coleiro Preca fil-mixja setgħet ippreġudikat il-każ kollu

Il-President tar-Reppublika fil-mixja favur il-Pulizija....
Il-President tar-Reppublika fil-mixja favur il-Pulizija....

L-avukati ta' Liam Debono għadhom kif fetħu Protest Ġudizzjarju fil-Qorti illi fih qed jgħidu illi l-preżenża tal-President Marie Louise Coleiro Preca fil-mixja favur il-Pulizija, ftit jiem wara l-inċident li kien jinvolvi lil Debono u lill-Kunstistabbli Simon Schembri, seta' kiser id-dritt tal-akkużat għal smiegħ xieraq. 

L-Avukat ta' Debono, Franco Debono, ma' dan is-sit saħaq illi meta l-President skjerat ruħha kienet qed tieħu pożizzjoni favur naħa u kontra oħra meta l-każ kien għadu lanqas biss beda jinstema' u meta l-akkużat kien għadu, kif fil-fatt għadu sa issa, meqjus innoċenti. 

Il-protest ifakkar li l-President m'għandhiex tipparteċipa f'materji ta' kontroversja "u xejn ma jista' jkun aktar kontroversjali minn proċeduri kriminali..". Fil-protest jingħad illi l-preżenza tal-President Marie Louise Coleiro Preca fit-tali mixja "faċilment toħloq preġudizzju irrimedjabbli għall-akkuzat peress li jista' jikkundizzjoni l-opinjoni pubblika."

More in Politika