Ħwienet iħallsu lill-impjegati tagħhom bil-prodotti li jbiegħu - Tony Zarb

Jammetti li l-prekarjat għadu jeżisti iżda jemmen li se jinqered

Ma tistax tiltaqa ma’ Tony Zarb u ma tissemmiex il-kelma prekarjat li fil-fatt kien l-ewwel persuna li semma din il-kelma fil-gżejjer tagħna. Kien 9 snin ilu f’Jum l-Union fl-Imsida fejn Tony Zarb kien semma l-prekarjat, “Dak iż-żmien kont qed nirreferi għall-ħaddiema tal-kostruzzjoni, u wara dik il-ġurnata ġejt anke mhedded b’ħajti permezz ta’ telefonati anonimi u diversi sms. Kien hemm ħaddiema barranin li anke kienu jraqqduhom fuq is-sit tal-kostruzzjoni u jħallsuhom bi ftit.”

Għaddew disa’ snin, il-Partit Laburista wiegħed li se jeqred il-prekarjat, irnexxielu jagħmel dan? Jew hi battalja mitlufa? “Le ma naqbilx miegħek. Il-prekarjat għad jispiċċa.” Iżda baqa’ prekarjat?  “Dażgur li baqa’, għax hawn ħaddiema li m’għandhomx għażla ħlief li jaħdmu bil-prekarjat jew oħrajn li jibżgħu jitkellmu. Fil-catering qed nimpurtaw ħaddiema b’kundizzjonijiet baxxi u dan ma jitkellimx għax jhedduhom li jwaqqfulhom il-permessi li jaħdmu f’Malta.”

Iżda rakkonti dwar prekarjat li ħallewni ċċassat u li qatt ma kont smajt bihom kienu meta qalli li hemm prekarjat li feġġ dan l-aħħar, fejn hemm ħwienet tal-ħwejjeġ li qed iħallsu lis-salesgirls tagħhom bil-prodotti li tbigħ hi stess u bil-prezz ta’ kemm jinbiegħu, “anke f’każi ta’ uffiċċji jeżistu prekarjat fejn hemm min qed iġiegħel lill-iskrivani jilbsu uniformi li jħallsuha huma stess, u hemm oħrajn li qed jeħdulhom €20 minn kull paga biex ikopru xi spejjeż li jsiru fil-kompjuters tagħhom. Anke fil-qasam tas-sigurtà, hemm nies li jintbagħtu jgħassu postijiet tal-gvern jitħallsu mod, u dawk li jintbagħtu f’kumpaniji privati jitħallsu inqas, avolja fiż-żewġ każi tkun l-istess kumpanija li tħaddimhom. Fuq dawn qed naħdmu biex il-pagi tagħhom jiġu regolati għall-inqas bil-paga minima.”

Intervista sħiħa fil-ħarġa tal-ILLUM

 

 

 

More in Intervisti