Peter Seychell jittratta temi ambjentali fil-wirja ‘Room for Speculation’

10% mill-profitti se jingħataw lil Shawn Mifsud, raġel li tilef dirgħajh u riġlejh, u bħalissa qed jaħdem biex jaqla’ biżżejjed flus għall-protetika bijonika

Fid-9 ta’ Frar, wirja ġdida ta’ Peter Seychell b’temi ambjentali se tinfetaħ fil-Kamra ta’ Fuq, l-Imqabba. Ikkurata minn Melanie Erixon, ‘Room for Speculations’ titnieda fis-7.30 pm, u wara tibqa’ miftuħa sat-3 ta’ Marzu. 

Għal din il-wirja, Seychell jintegra l-ispazju tal-wirjiet fil-qafas kunċettwali tiegħu. Huwa joffri kollezzjoni ta’ xogħlijiet tal-arti li huma kollha dwar in-natura – ambjent pur li ma jaf l-ebda influwenza umana. Għalhekk, it-titlu jagħmel referenza għall-mod li l-artist jittrasforma l-ispazju tal-wirja f’ambjent li jħeġġeġ l-ispekulazzjoni. 

Peter Seychell huwa magħruf għall-pitturi elaborati tiegħu, li juru pajsaġġi bukoliċi u xeni utopiċi u jevokaw sens ta’ iżolament. Din il-ġabra ġdida żżomm ma’ din it-tema billi tħeġġeġ lill-viżitaturi biex jaħsbu b’mod kritiku dwar il-modi li qed nabbużaw u neqirdu l-ambjent naturali tagħhom, u lilna nfusna fil-proċess. 

Billi jagħmel użu kreattiv mill-ġewwieni tal-post għall-wirja, Seychell jippermetti lill-viżitaturi mhux biss jidħlu f’kamra mimlija bil-kreazzjonijiet tiegħu, iżda wkoll jogħdsu fih u japprezzaw aktar is-sbuħija tad-dinja naturali. Barra minn hekk, l-arti tiegħu jservi wkoll bħala xhieda sottili tar-realtà ħarxa. 

Il-pitturi jagħmlu referenzi għaqlija għall-konsegwenzi tal-ispekulazzjoni, żvilupp eċċessiv, sfruttament, u d-degradazzjoni ta’ artijiet perfetti, fi tfittxija għall-fuels fossili li ma tispiċċa qatt, kif ukoll it-tħaffir tal-litju. Dan kollu jikkontribwixxi għar-realtà mimlija diqa li l-bnedmin qed jagħmlu ħsara lill-pjaneta tagħhom stess. 

Barra minn hekk, 10% mill-profitti se jingħataw lil Shawn Mifsud, raġel li tilef dirgħajh u riġlejh, u bħalissa qed jaħdem biex jaqla’ biżżejjed flus għall-protetika bijonika. L-artist qed jikkollabora mal-kumpanija Ecovis għal din l-inizjattiva li se tagħti l-istess ammont li jiġbor Seychell biex b’hekk tirdoppja d-donazzjoni. 

Il-ħinijiet tal-ftuħ huma aġġornati kull ġimgħa u jinstabu fuq il-paġna uffiċjali ta’ Facebook ta’ ‘Il-Kamra ta’ Fuq’. 

More in Arti