’Il fuq minn 27 statwa tal-bambin esebita fil-wirja ‘The Word Made Flesh’

Aktar minn 27 bambin antik qiegħed jintwera fil-Mużew tal-Kolleġġjata ta' Birkirkara. Il-wirja, li jisimha ‘The Word Made Flesh’, se tibqa’ miftuħa sal-5 ta’ Jannar, 2024

Aktar minn 27 bambin antik qiegħed jintwera fil-Mużew tal-Kolleġġjata ta' Birkirkara. Il-wirja, li jisimha ‘The Word Made Flesh’, se tibqa’ miftuħa sal-5 ta’ Jannar, 2024. 

Fl-10 ta’ Diċembru, il-Mużew tal-Bażilika tal-Kolleġġjata ta’ Sant’Elena kellu l-pjaċir jiżvela wirja ta’ statwetti ta’ Ġesù Bambin, flimkien mas-St. Helen’s Collegiate Chapter. B’diversi bambini ta’ kwalità għolja għall-wiri, ‘The Word Made Flesh’ hija l-ewwel wirja tal-mużew minn mindu fetaħ uffiċjalment. Fit-tnedija kien hemm ftit diskorsi li saru minn Mons. Louis Suban Prepostu-Arċipriet u minn Mons. Dr Edgar Vella. 

Wieħed irid jiftakar li, għall-inqas fil-fidi Nisranija, il-Milied huwa ċelebrazzjoni tat-twelid ta’ Kristu. ‘The Word Made Flesh’ ġiet organizzata bl-għan li tgħin lill-viżitaturi jiskopru s-sbuħija u s-sinifikat ta’ Ġesù Bambin bħala l-fokus taċ-ċelebrazzjonijiet. Xi għaxar kolletturi tal-antikitajiet iltaqgħu biex jaqsmu l-aktar statwi prezzjużi mill-kolezzjonijiet tagħhom. Il-wirja tinkludi biċċiet ikkontribwiti minn Sqallija, l-Italja, Spanja, u l-Ewropa ta’ Fuq. Tinkludi wkoll bambin tax-xama’ Malti li ġie magħmul 300 sena ilu. 

Is-sagristija tal-bażilika hija d-daħla għall-mużew. Mal-bieb, ikun hemm katalgu bix-xogħol artistiku muri. Minbarra l-wirja temporanja, il-mużew fih wirjiet matul is-sena kollha ta’ artefatti oħra, inklużi skulturi, pitturi, vestiti, antependiji tal-artal, brokkati, u oġġetti tal-fidda magħmulin mill-Cannataci brothers. Barra minn hekk, ta’ min iżur il-bażilika li bħalissa hija mżejna għall-Milied. 

Il-wirja hija miftuħa mis-6.30 pm sat-8.30 pm, mit-Tnejn sal-Ġimgħa; u mid-9 ta’ filgħodu sa nofsinhar. Fl-1 ta’ Jannar u s-Sibtijiet il-wirja tkun magħluqa. 

More in Arti