12-il kor minn Malta u l-Ewropa se jtellgħu diversi kunċerti tal-Milied fil-Kottonera u Ħaż-Żabbar

 Ir-raba’ edizzjoni tal-Malta International Christmas Choir Festival se ssir dan tmiem il-ġimgħa

Minn għada, it-2 ta’ Diċembru, se tkun qed tibda r-raba’ edizzjoni tal-Malta International Christmas Choir Festival, kunċert li se jara xejn inqas minn 12-il kor jieħdu sehem f’ħames kunċerti fil-knejjes tal-Kottonera u Ħaż-Żabbar matul dan tmiem il-ġimgħa.

Il-korijiet se jkunu qed ikantaw diversi għanjiet tal-Milied kif ukoll għanjiet oħra mir-repertorju rispettiv tagħhom u wħud minnhom se jieħdu wkoll sehem f’ċelebrazzjonijiet liturġiċi, inkluż fil-Kolleġġjata ta’ Bormla li bħalissa tinsab imżejna fl-aqwa tagħha għall-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Dawn il-korijiet ġejjin mill-Italja, il-Litwanja, il-Bulgaria, L-Islovakkja u anke Malta.

Il-programm huwa dan:

Il-Gimgħa 2 ta’ Diċembru

  • Knisja Parrokjali San Gużepp – Kalkara -7.15 p.m.
  • Knisja Santa Tereża – Bormla – 7.15 p.m.

Is-Sibt 3 ta’ Diċembru

  • Knisja tal-Madonna tal-Portu Salvu – Isla – 7.15 p.m.
  • Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja – Ħaż-Żabbar – 7.30 p.m.

Il-Ħadd 4 ta’ Diċembru – Sehem fil-quddiesa tal-Ħadd

  • Knisja ta’ Santa Barbara (Kappuċini) - Kalkara – 10 am
  • Knisja tal-Lunzjata (Dumnikani) - Birgu – 10 am
  • Bażilika Kolleġġjata ta’ Maria Bambina – Isla – 10.30 a.m
  • Santwarju Kolleġġjata ta’ Marija Immakulata – Bormla – 11.30 a.m.

Il-Ħadd 4 ta’ Diċembru – Serata Finali

  • Knisja Konventwali u Kolleġġjata ta’ San Lawrenz - Birgu – 7.15 p.m F'din is-serata se jieħdu sehem il-korijiet kollha u jsiru l-preżentazzjonijiet uffiċjali

Bħal kull sena, dan il-festival qed ikun organizzat, minn Leon Promotions Malta, flimkien ma’ Euro Art Italy, bil-kollaborazzjoni tal-Fondazzjoni Kottonera.

L-introduzzjoni tal-kunċerti se tkun qed issir mit-trio mużikali Timad, mill-Islovakkja. Id-dħul għall-kunċerti huwa bla ħlas. 

Il-Korijiet kollha li se jieħdu sehem huma dawn:

Music & Joy Chamber Choir mill-Bulgarija

Liepos Choir mill-Litwanja

Kor San Gużepp tal-Kalkara 

Orpheus Choir mill- Bulgarija

Svajone Choir mill-Litwanja

Kor Tota Pulchra ta’ Bormla

Piccolo Grande Coro Oschirese mill-Italja

Kor Notre Dame ta’ Ħaż-Żabbar

Nona Choir mill-Litwanja

St. Julians Choral Group (Malta)

Chernomorski Zvutsi Choir mill-Bulgarija

Joy Gospel Singers (Malta)

More in Arti