Opinjoni | Il-mina mhijiex l-aħjar soluzzjoni
L-alternattivi realistiċi għal mina huma bosta u nħeġġeġ lil Ian Borg jieħu pass lura qabel ma jkun tard wisq
Opinjoni | Ħadd waħdu
Hija r-responsabbiltà tal-gvernijiet li jaraw kif jigwidaw lill-intrapriża privata fejn iridu s-soċjetajiet tagħhom jaslu. Fejn iridu jmorru?...
Opinjoni | Ir-rabta bejn il-familja u l-faqar

Skont Duncan Smith hija li hemm rabta mill-qrib bejn il-faqar u t-tkissir...

Skont Duncan Smith hija li hemm rabta mill-qrib bejn...

Opinjoni | Il-vann l-abjad

Immanuel Mifsud jirrifletti fuq il-Karnival tan-Nadur u l-famuż vann ta' Monte Karmeli

Immanuel Mifsud jirrifletti fuq il-Karnival tan-Nadur u...

Opinjoni | Loop

'Kultant jiena nissuspetta li hemm dinja li jgħaddi minnha l-bniedem tat-triq u dinja oħra li jixtieq ibigħ dak li jxerred l-aħbar....' Owen...

'Kultant jiena nissuspetta li hemm dinja li jgħaddi...

Opinjoni | Tama ġdida fl-Afrika

Zuma kien anke akkużat illi stupra t-tifla ta’ ħabib tiegħu illi miegħu kien qatta’ għaxar snin il-ħabs f’Robbin Island

Zuma kien anke akkużat illi stupra t-tifla ta’...

Editorjal | L-ambjent; bżonn ta’ bilanċ

Veru. Ir-raba’, il-ħdura, il-pajsaġġ, il-ħaxix u xi ħarruba ma...

Veru. Ir-raba’, il-ħdura, il-pajsaġġ, il-ħaxix u...

Opinjoni | L-aħħar ħarruba ġo Buleben u s-sens komun

Carmel Cacopardo jagħti ħarsa lejn it-theddida tal-art f'Buleben biex...

Carmel Cacopardo jagħti ħarsa lejn it-theddida tal-art...

Opinjoni | Faqar moħbi

Id-Deputat Ivan Batolo jgħid li l-foqra vera jibqgħu lura tant li ħadd ma jinduna bihom sakemm...

Id-Deputat Ivan Batolo jgħid li l-foqra...

Opinjoni | Magħqudin, aktar b’saħħitna

Miriam Dalli tisħaq li l-attitudni ta’ bullying li qed jadotta...

Miriam Dalli tisħaq li l-attitudni...

Opinjoni | Adrian Delia

Id-Deputat Ivan Bartolo jikteb fuq l-ILLUM u jgħid x'jaħseb dwar Adrian Delia

Id-Deputat Ivan Bartolo jikteb fuq l-ILLUM u jgħid...

Opinjoni |  Louis u Edward

Il-Ministru Bonnici dwar Louis Grech u Edward Scicluna

Il-Ministru Bonnici dwar Louis Grech u Edward Scicluna

Opinjoni | Kemm ħasbuna ċwieċ?

Meta fittixt fid-dokumentazzjoni tal-MEPA sibt li mill-minuti tal-laqgħat tal-Kummissjoni għall-Kontroll tal-Iżvilupp ma tantx jidher li qabeż xejn biex...

Meta fittixt fid-dokumentazzjoni tal-MEPA sibt li...

Opinjoni | Ġustizzja għal kulħadd

Sar wisq tgħaffiġ fil-qasam tal-liġi tal-kera u wieħed jawgura illi s-soluzzjonijiet li ser jiġu adottati għandhom jindirizzaw il-ħtiġijiet kemm...

Sar wisq tgħaffiġ fil-qasam tal-liġi tal-kera u wieħed...

Trending