Opinjoni | Rikonċiljazzjoni meħtieġa

Albert Buttigieg jisħaq li lil hinn minn kull diskors ta’ rettorika, preżentement il-Partit Nazzjonalista għaddej minn esperjenza ta’ firda

Il-kelma ‘rikonċiljazzjoni’ mhix kelma ġdida fil-vokabularju tal-Partit Nazzjonalista.

Fis-snin 80 ħadem qatigħ biex ikun il-partit tar-rikonċiljazzjoni. Nistqarr b’qalb imtaqqla li din is-sejħa għal rikonċiljazzjoni hija meħtieġa issa fil-PN.

Lil hinn minn kull diskors ta’ rettorika, preżentement il-Partit għaddej minn esperjenza ta’ firda. Għalkemm xi wħud jippreferu bħal donnhom idaħħlu rashom fir-ramel, personalment nippreferi li nħares lejn ir-realtà, anke jekk din hija għafsa ta’ qalb. Li wieħed jinjora r-realtà ma jasalx biex isolvi l-problemi li wieħed ikollu!

Personalment nemmen li filwaqt li wieħed jista’ joqgħod jitkellem biss fuq din il-firda u forsi l-Partit Labusita u oħrajn joqogħdu jorku jdejhom, nemmen li filwaqt li wieħed għandu jagħraf r-realtà fl-istess waqt għandna r-responsabilità li naħdmu għal rikonċiljazzjoni.

Rikonċiljazzjoni ma tfissirx li naħa jew oħra tieqaf taħsibha kif taħsibha. Ma tfissirx li wieħed jagħlaq ħalqu biex iżomm il-paċi. Rikonċiljazzjoni lanqas ma tfisser li wieħed jimponi fuq ħaddieħor l-ideat u l-ħsibijiet tiegħu bl-iskuża biex tinżamm l-għaqda.

Kif nistgħu nerbħu l-fiduċja ta’ dawk li ma vvutawx lill-Partit Nazzjonalista meta mhux qegħdin ikunu kapaċi nerbħu l-fiduċja ta’ dawk li jistqarru li huma Nazzjonalisti?

Ir-rikonċiljazzjoni vera u sinċiera tfisser li:

1. Wieħed jaċċetta li hemm mhux biss firda imma weġgħat u verament jixtieq jagħmel xi ħaġa dwar dawn il-weġgħat. Fejn hemm rieda tajba, hemm soluzzjoni.

2. Wieħed jaċċetta li ma għandux raġun jew tort f’kollox. Kull naħa għandha ftit raġun u ftit tort. Għaldaqstant, wieħed jagħmel tajjeb li jisma’ l-istorja ta’ ħaddieħor u jaċċetta li seta’ kien il-kawża ta’ dawn il-weġgħat. Is-suppervja politika, bħal kull suppervja oħra, qatt ma wasslet imkien.

3. Ma għandniex nibżgħu mill-kritika ġenwina. Hija l-kritika ġenwina li tista’ tgħinna nħossu l-polz tas-sitwazzjoni. Ikun żball kbir li kull kritika nifhmuha bħala attakk personali jew azzjoni ta’ tradiment. Wieħed għandu jikkummenta fuq il-messaġġ u mhux jinfexx f’dagħdigħa fil-messaġġier!

Għaldaqstant ikun żball li persuni validi li lesti joffru kritika ġenwina jitwarrbu sempliċement għaliex ħaddieħor iħossu mhedded! Jekk iseħħ dan allura t-tmexxija tkun imdawra minn nies li jgħidu ‘iva’ għal kollox.

4. Ir-rikonċiljazzjoni tfisser li weħed jaċċetta li biex nimxu ’l quddiem għandna bżonn lil xulxin. Għaldaqstant għandu jkun hemm tfitxija għal dak li huwa komuni u hemm qbil fuqu. Nistqarr li fil-Partit hemm aktar ħwejjeġ li naqblu dwarhom milli li ma naqblux.

5. Wieħed għandu jitbiegħed minn dawk li huma aġenti ta’ firda u jħaddan dawk li huma strumenti ta’ għaqda. Sfortunatament, ċerti persuni qegħdin jużaw il-mezzi soċjali jew strutturi tal-Partit biex ikomplu jġibu l-firda.

Wieħed għandu jitbiegħed minn dawk li huma aġenti ta’ firda u jħaddan dawk li huma strumenti ta’ għaqda

6. Biex proprju ma jiġrix dan, hemm bżonn li jkun hemm struttura interna fejn persuni li huma mweġġgħin ikollhom post fejn huma jistgħu jesprimu lilhom infushom. Dan huwa meħtieġ u wieħed irid jevita li dawn il-weġgħat jinbidlu f’rabja. Jekk il-weġgħat jinbidlu f’rabja, ilkoll nafu fejn ir-rabja tista’ twassal!

Waħda mir-raġunijiet tat-telfa fl-elezzjoni tal-2013 kienet proprju li ma smajniex biżżejjed lin-nies. Donnu din il-problema għadha fostna! Ejjew nisimgħu issa lil dawk ta’ ġewwa nett fil-Partit. Kif nistgħu nerbħu l-fiduċja ta’ dawk li ma vvutawx lill-Partit Nazzjonalista meta mhux qegħdin ikunu kapaċi nerbħu l-fiduċja ta’ dawk li jistqarru li huma Nazzjonalisti?

7. Fl-aħħar nett biex isseħħ ir-rikonċiljazzjoni wieħed għandu bżonn jaħfer, jaċċetta li jagħmel kompromess u joffri l-id ta’ ħbiberija. Meta wieħed jagħmel dan, mhux qiegħed iwassal sinjal ta’ dgħufija imma għall-kuntrarju, qiegħed iwassal messaġġ ta’ kuraġġ u maturità. L-amministrazzjoni l-ġdida għandha tagħmel kompromess fil-ħidma tagħha billi tinkludi lil kulħadd u toffri spazji u opportunità lil kulħadd. Ħadd ma għandu jħossu barrani jew eżiljat!

Jekk mhux se ngħixu din l-esperjenza ta’ rikonċiljazzjoni, se ndumu ma nkunu fdati bit-tmexxija ta’ pajjiżna! Fil-firda ma hemmx qligħ!

Min-naħa l-oħra, fir-rikonċiljazzjoni hemm l-għaqda u fl-għaqda hemm is-saħħa...u fis-saħħa hemm ir-rebħa!

More in Blogs