Applikazzjonijiet miftuħa għall-elezzjonijiet ta' Ġunju 2024

L-applikazzjonjiet għall-ħatra ta’ assistenti kummissjonarji elettorali u persuni għall-għadd tal-voti jinsabu miftuħin sat-Tnejn 15 ta' April

Bi tħejjija għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li ġejjin skedati għas-Sibt, 8 ta’ Ġunju 2024, il-Kummissjoni Elettorali ħabbret il-bidu tal-proċess ta’ applikazzjoni għal individwi interessati li jservu bħala assistenti kummissarji elettorali u persuna tal-għadd tal-voti.

Mit-Tnejn, 1 ta’ April 2024, persuni eliġibbli jistgħu jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom online permezz tal-websajt uffiċjali tal-Kummissjoni Elettorali fuq electoral.gov.mt/applynow. Il-portal tal-applikazzjoni jibqa’ miftuħ sat-Tnejn, 15 ta’ April 2024, u jagħlaq fis-7:00 pm.

Inkella, l-applikanti għandhom l-għażla li jissottomettu l-applikazzjonijiet tagħhom personalment billi jżuru jew l-Uffiċċju Elettorali li jinsab fil-Kumpless tas-Sala tal-Voti (Ex-Trade Fair Grounds) fin-Naxxar jew l-Uffiċċju tal-Karta tal-Identità fi 28A, Pjazza San Franġisk, ir-Rabat, Għawdex. Il-proċess ta’ applikazzjoni personalment se jkun disponibbli wkoll mit-Tnejn, 1 ta’ April 2024, sat-Tnejn, 15 ta’ April 2024, matul il-ħinijiet li ġejjin: mit-8:00 am sas-1:00 pm u mit-3:00 pm sas-7:00 pm , mit-Tnejn sal-Ġimgħa, u s-Sibt mit-8:00 am sas-1:00 pm. L-applikanti huma mfakkra biex iġibu l-Karta tal-Identità tagħhom meta japplikaw personalment.

Importanti li wieħed jinnota li minħabba xogħlijiet infrastrutturali li għaddejjin fil-viċinanzi, l-aċċess għall-bini tal-Uffiċċju Elettorali fin-Naxxar bħalissa huwa ristrett. Bħala riżultat, individwi li qed jippjanaw li jżuru l-Uffiċċju Elettorali huma avżati biex jużaw rotta alternattiva. Huwa rakkomandat li tasal sal-Uffiċċju Elettorali minn Triq Giuseppe Scicluna, li tinsab fuq in-naħa tax-xellug tal-Knisja Parrokkjali tan-Naxxar, u tkompli fuq in-naħa tax-xellug meta tasal Pjazza Ċelsi.

Għal aktar informazzjoni u mistoqsijiet dwar il-proċess tal-applikazzjoni jew il-proċeduri tal-elezzjoni, l-individwi jistgħu jikkuntattjaw lill-Kummissjoni Elettorali permezz tal-kanali uffiċjali tagħhom.

 

More in Socjali