17-il każ ta’ Meninġite f’Malta

Fis-sena 2023 kien hawn 17-il każ ta' meninġite f'pajjiżna - infjammazzjoni tal-membrani protettivi (meninges) madwar il-moħħ u l-korda spinali

Minn Jannar sa Diċembru 2023 f’Malta kien hawn 17-il każ ta’ meninġite. 

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne wieġeb għad-domanda mill-Membru Parlamentari Graziella Attard Previ, li staqsiet kemm kien hemm każijiet ta’ persuni bil-meninġite fid-dati msemmija.  

Il-meninġite hija infjammazzjoni tal-membrani protettivi (meninges) madwar il-moħħ u l-korda spinali. Ħafna drabi tkun ikkawżata minn infezzjonijiet virali jew batterjali, għalkemm jista’ jkun ukoll minħabba kawżi oħra bħal fungi jew parassiti.  

Din il-kundizzjoni tista’ tkun serja u potenzjalment ta’ theddida għall-ħajja jekk ma tiġix ikkurata fil-pront. Is-sintomi ta’ spiss jinkludu wġigħ ta’ ras qawwi, deni, għonq iebes, sensittività għad-dawl, konfużjoni, u f’xi każijiet, ħmura fil-ġilda. Dijanjosi bikrija u trattament mediku xieraq huma kruċjali biex jiġu evitati kumplikazzjonijiet u jiġi żgurat l-irkupru. 

More in Socjali