Mis-sena d-dieħla daqshekk iproċessar tal-iskart riċiklabbli fil-faċilità ta' Sant' Antnin f'Marsaskala

Jasal fl-aħħar stadju, x-xogħol fuq l-impjant tal-Multi Recovery facility fil-kumpless Ecohive

Wasal fl-aħħar stadju x-xogħol fuq l-impjant tal-Multi Recovery Facility fil-Kumpless Ecohive complex fil-Magħtab, li se tkun tista' tipproċessa mal-40,000 tunnellata ta' skart riċiklabbli. Dan ifisser li mis-sena li ġejja l-iskart riċiklabbli mhux se jibqa' jiġi proċessat fil-faċilità tal-WasteServ f'Marsaskala.

Hekk kif tħabbar fil-Budget 2023, malli l-ipproċessar tal-boroż griżi u ħodor jieqaf mill-Faċilità ta’ Sant’Antnin, 20,000 metru kwadru minn dak li kien jifforma l-impjant ta’ Sant’Antnin se jinbidel f’żona oħra miftuħa għall-familji.

Waqt iż-żjara l-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriza Miriam Dalli qalet li l-investiment fuq din il-faċilità ġdida jammonta għal madwar €4 miljun, li jikkonsisti f’tagħmir u f’xogħlijiet oħra. "Permezz ta’ din il-faċilità, 20,000 metru kwadru ta’ art se jerġgħu jiġu ritornati lura lill-pubbliku fi spazju aħdar," qalet il-Ministru Dalli. 

Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnett sostna li, "l-investiment li qiegħed isir mhux biss huwa konformi mal-politika nazzjonali u Ewropea, imma jingħaqad ukoll mal-inizjattivi li qegħdin jittieħdu mill-WasteServ biex l-iskart jerġa’ jiġi użat.” 

Min-naħa tiegħu, Il-Kap Eżekuttiv ta’ WasteServ Richard Bilocca spjega li din il-faċilità se tkun qed tissepara tipi differenti ta’ metall, kartun u plastik permezz ta’ makkinarju apposta li ħa jiġbor u jagħżel dawn il-materjali b’mod awtomatizzat. Dan imbagħad ser ikun qed jiġi mballat sabiex ikun jista’ jiġi ritornat fis-suq bħala parti minn ekonomija ċirkulari. Din il-faċilità se tkun qed iżżid l-effiċjenza tal-ipproċessar ta’ dawn il-materjali minn 30% għal 70% hekk kif dawn il-materjali mhux se jibqgħu jiġu separati manwalment.

Dan il-proġett, li qed jiġi parzjalment iffinanzjat mill-Fond ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea, se jkun qedi jibni fuq l-investiment ta’ €500 miljun għall-proġett ECOHIVE li se jgħin lill-pajjiż ikompli jimxi lejn ekonomija ċirkolari fejn l-iskart kollu jinbidel f’riżorsa. Bħala parti minn dan il-proġett, is-sena d-dieħla Wasteserv se tiżviluppa Organic Processing Plant b’investiment ta’ €50 miljun, li hija wkoll miżura fil-Budget 2023.

More in Socjali