Għix il-Ġimgħa Mqaddsa mid-dar; Xandiriet Live kuljum

I​l-Kurja tal-Arċisqof ħabbret il-programm taċ-ċelebrazzjonijiet li se jmexxi l-Arċisqof Charles Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Kurja tal-Arċisqof ħabbret il-programm taċ-ċelebrazzjonijiet li se jmexxi l-Arċisqof Charles Scicluna matul il-Ġimgħa Mqaddsa, liema ċelebrazzjonijiet se jkunu qed jixxandru fuq TVM jew TVM2 u sit tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, fost oħrajn.

Dan huwa l-programm:

Il-Ħadd 5 ta’ April, fid-9:30 a.m: L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi ċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħadd il-Palm, bit-tberik tal-friegħi taż-żebbuġ u l-palm, u wara jkompli bil-Passjoni tal-Mulej fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana. 

It-Tnejn 6 ta’ April, fil-5:30 p.m: Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u wara jmexxi t-talba tar-Rużarju. 

It-Tlieta 7 ta’ April, fil-5:30 p.m: Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u wara jmexxi t-talba tar-Rużarju. 

Il-Ħamis 9 ta’ April, Ħamis ix-Xirka

  • Fid-9:30 a.m: Monsinjur Arċisqof imexxi l-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 
  • Fil-5:30 p.m: L-Arċisqof imexxi Quddiesa l-Ikla tal-Mulej u wara ħin ta’ Adorazzjoni quddiem l-artal tar-ripożizzjoni. 
  • Fit-8:30 p.m: l-Arċisqof imexxi mument ta’ talb u riflessjoni bit-tema ‘Seba’ waqfiet ma’ Ġesù’. 

Il-Ġimgħa 10 ta’ April, il-Ġimgħa l-Kbira

  • Fid-9:30 a.m: Monsinjur Arċisqof imexxi l-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 
  • Fit-3:00 p.m: L-Arċisqof imexxi l-Azzjoni Liturġika tal-Passjoni u l-Mewt tal-Mulej. 
  • Fis-6:30 p.m: l-Arċisqof jitlob il-Via Crucis. 

Is-Sibt 11 ta’ April, Sibt il-Għid

  • Fid-9:30 a.m: Monsinjur Arċisqof imexxi l-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum. 
  • Fit-8:30 p.m: L-Arċisqof imexxi l-liturġija tal-Vġili tal-Għid. 

Il-Ħadd 12 ta’ April, fid-9:30 a.m: Monsinjur Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Għid il-Kbir tal-Mulej. 

More in Socjali