Frodi tal-benefiċċji soċjali: L-eks xufier ta’ Andy Ellul jixtieq jixhed kontra ‘person of trust’

Wieħed mill-ħames irġiel li qed jiffaċċjaw akkużi b’rabta mal-frodi fil-benefiċċji soċjali, applika għall-istatus ta’ whistleblower u esprima r-rieda li jixhed fl-investigazzjonijiet tal-pulizija

Mill-arkivji: Silvio Grixti dieħel il-Qorti (Ritratt: James Bianchi)
Mill-arkivji: Silvio Grixti dieħel il-Qorti (Ritratt: James Bianchi)

Roger Agius, wieħed mill-ħames irġiel li qed jiffaċċjaw akkużi b’rabta mal-frodi fil-benefiċċji soċjali, applika għall-istatus ta’ whistleblower u esprima r-rieda li jixhed fl-investigazzjonijiet tal-pulizija li għaddejjin.

Dan ħareġ it-Tlieta fil-Qorti, hekk kif quddiem il-maġistrat Rachel Montebello kompliet il-kumpilazzjoni tal-provi kontra t-tabib u eks Deputat Laburista Silvio Grixti u l-allegati ko-konspiraturi tiegħu: Roger Agius, Emmanuel Spagnol, Dustin Caruana, u Luke Saliba.

L-irġiel huma akkużati b’reati relatati ma’ frodi u kriminalità organizzata, b’rabta ma’ skema frawdolenti li ppermettiet lill-benefiċjarji jirċievu pagamenti ta’ benefiċċji soċjali ta’ kull xahar għal diżabilitajiet gravi li fil-verità ma jbatux minnhom.

Fi tmiem is-seduta tal-lum, wara li tliet uffiċjali tal-pulizija u żewġ uffiċjali ċivili spiċċaw jixhdu dwar aspetti tekniċi tal-investigazzjoni, l-avukat ta’ Agius, Jason Azzopardi, talab lill-Qorti biex tagħti l-permess lill-klijent tiegħu biex jixhed fil-proċeduri.

Azzopardi informa lill-Qorti li l-klijent tiegħu kien kiteb lill-Whistleblower Unit fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru u talab formalment l-istatus ta’ whistleblower.

Billi huwa wieħed mill-akkużati, Agius ma jistax jixhed mingħajr il-permess tal-Qorti.

Il-Qorti ordnat lil Azzopardi biex jagħmel it-talba tiegħu permezz ta’ rikors fil-Qorti u mhux verbalment.

Il-każ se jkompli x-xahar id-dieħel.

L-avukati Jason Azzopardi u Kris Busietta rrappreżentaw lil Agius.

Michael Schriha irrappreżenta lil Caruana u Spagnol.

Franco Debono u Arthur Azzopardi rrappreżentaw lil Grixti.

Saliba kien rappreżentat minn Jose Herrera u Matthew Xuereb.

L-Ispetturi tal-Pulizija Wayne Borg, Andy Rotin u Shaun Friggieri qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati Abigail Caruana Vella, Charmaine Abdilla mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.

More in Qrati u Pulizija