Fil-Qorti, Komiku jgħid li kienet biss ċajta u mhux theddida għal River of Love

Gordon Manche  xehed il-Ġimgħa f’każ ippreżentat fil-konfront tal-komiku  Daniel Xuereb

Komiku  spjega fil-qorti li ċ-ċajta fuq Gordan Manche ta’ “River of Love Christian Fellowship” kienet biss biex idaħħaq lin-nies u mhux li jhedded jew jinċita l-vjolenza kontra Manche. 

Daniel Xuereb kien it-tielet persua interrogat mill-pulizija, u t-tieni komiku  li affaċċja akkużi kriminali talli għamel ċajt dwar Manche u l-organizzazzjoni Kristjana evanġelika, li tiddeskrivi lilha nnifisha bħala Knisja Kariżmatika Pentekostali bbażata mill-Bibbja. 

Il-Ġimgħa filgħodu quddiem il-Maġistart Kevan Azzopardi, intwera filmat qasir li ċċirkola fuq il-midja soċjali taċ-ċajta li qal Xuereb - li n-nies għandhom jisimgħu lil Manche fejn jidħol is-suġġett tas-sess anali. Dan sar b’referenza għal filmat virali minn qabel ta’ waħda mill-priedki ta’ Manche dwar l-istess suġġett. 

F'Jannar 2023, il-kreatur tas-sit elettroniku satiriku ‘Bis-Serjeta’, Matt Bonanno kien ukoll akkużat għal tweġiba li ħalla fuq il-midja li jibbumbardja lil Buġibba. F’Ġunju ta’ dik is-sena, id-direttur artistiku ta’ Teatru Malta, Sean Buhagiar, ġie msejjaħ ukoll għall-interrogazzjoni mill-pulizija fuq kumment fuq Facebook li fih tenna t-“theddida” u qal li Manche qed jagħmel reazjoni żejda għall-kumment ta’ Bonanno. Iċ-ċajt ta’ Xuereb kien jirreferi wkoll għal każ ta’ Bonanno. 

Mit-tribunal tax-xhieda, Xuereb spjega li ma riedx li kliemu jitqies bħala theddida jew iqanqal vjolenza. “Il-punt ma kienx li ninsulenta lil Gordon Manche, il-punt kien li n-nies tidħak. U hekk għamlu...”

"Il-punt tiegħi ma kienx li nhedded.... Kont naf li potenzjalment jista' jkun hemm xi ħadd li se jifhimni ħażin, għalhekk wara għidt 'Qiegħed niċċajta' biex niżgura li ħadd ma jifhimni ħażin."

Mistoqsi mill-ispettur tal-pulizija dwar jekk kienx serju jew jiċċajta meta għamel ir-rimarki offensivi, Xuereb wieġeb: “it-tnejn fl-istess ħin. Fil-kummiedja tipprova tidher serju waqt li tiċċajta.”

L-Avukat Silvio Brincat, li qed jirrappreżenta lil Manche bħala parte civile, kontro-eżamina lil Xuereb, u staqsa dwar it-tmiem tal-filmat. “Għidt skużani Gordon, ‘don’t sue me’. Imbagħad meta xi ħadd mill-follagħajjat ‘fuck you Gordon’, jien irrepetejtha.”

Nhar il-Ġimgħa xehdu wkoll l-ispettur tal-pulizija Eman Hayman, li ħareġ l-akkużi, u Manche.

L-akkużi nħarġu wara rapport ippreżentat minn Manche fil-11 ta’ Marzu, 2023, dwar video fuq TikTok ta’Xuereb “li kien fih eloġju żgħir lil Matt Bonanno u li insulta lil Manche,” qal l-ispettur Hayman.

L-Avukat Cedric Mifsud, li jassisti lil Xuereb flimkien mal-avukati Kirk Brincau u Ian Barbara, staqsa lill-ispettur kif l-imputat kien insulta lil Manche.

“Hu sejħilha ‘arsehole’ u l-iskit kompla….kien hemm referenza fuq Matt Bonanno, u wara Xuereb għamel ġest tas-saba’ tan-nofs. Meta membru tal-udjenza mhux identifikat għajjat "fuck you Gordon," huwa kien irrepeta u fl-aħħar tal-iskit qal "fucking arsehole."

Ir-referenza għal Bonanno kienet intużat bħala mogħdija biex jinsulenta lil Manche, spjega l-Ispettur.

Skit tal-kummiedja ‘gideb kontinwu, mibegħda u tixwix għall-vjolenza,’ qal Manche lill-qorti

Gordon Manche, li kien assistit fil-qorti mill-avukati Silvio Brincat u Jeanine Said, xehed il-Ġimgħa. 

Minflok ma wieġeb “Naħlef” meta ngħata l-ġurament, Manche qal lill-qorti “Jien dejjem ngħid il-verità f’isem Ġesù Kristu.” “Qabel nibda, irrid nirringrazzja…” , iżda twaqqaf mill-maġistrat, li rrimarka li l-pedana tax-xhieda ma kinitx pulptu.

"Ħassejtni aggravat għaliex dan il-video jkompli l-gideb, il-mibegħda u l-inċitament għall-aggressjoni kontrija u tal-familja tiegħi, tal-mara u tat-tfal ... l-agħar huwa li ħassejna mhedda u fil-periklu," qal lill-qorti, li wassal biex il-qorti tintervjeni għal darb’oħra mill-ġdid u fakkar lix-xhud li kienet qed tittratta l-akkuża speċifika li tagħmel insulti u theddid, u mhux tixwix ta’ mibegħda u vjolenza.

Ikkoreġut kif suppost, Manche qal lill-qorti li kien irrapporta l-iskit lill-pulizija għax “minbarra l-lingwaġġ oxxen użat”, kien qanqal kummenti dwar il-każ Bonanno.

Qal li fl-aħħar tal-filmat, Xuereb kien ukoll "instiga lill-udjenza biex tattakka River of Love... Ħassejtni mhedded ħafna."

Manche esebixxa kopji tal-kummenti li saru mit-telespettaturi, u qal lill-qorti li xi wħud kien fihom “kliem reliġjuż użat b’mod goff u oxxen,” u dan wassal biex id-difiża tindika li dawk il-kummenti ma kinux ta’ Xuereb.

"Pjattaformi oħra komplew juru dak li qal, u komplew jinfirxu." ilmenta Manche.

Brincat staqsa lix-xhud x’ġara mill-familja u l-knisja tiegħu wara li l-filmat kien ippubblikat online. “Hemm drabi fejn inkunu qed nimxu fit-triq u niġu insultati, jew jgħollulna subgħajhom tan-nofs magħna,” qal Manche. Kompla jgħid li anke t-tfal tiegħu kienu ġew ibbuljati dwar dan fl-iskola.

Meta mistoqsi mill-avukat tiegħu dwar jekk ħajtu nbidlitx mill-pubblikazzjoni tal-filmat inkwistjoni, Manche qal li “Saret aktar stressanti.”

Iżda meta kontro eżaminat minn Mifsud, Manche qal lill-Qorti li hu kien persuna magħrufa. Filwaqt li ammetta li ma kinitx l-ewwel darba li kien qed jirċievi kummentarju simili, Manche qal li qatt ma kien iltaqa’ ma’ “daqstant mibegħda.”

“F’Novembru 2023 ġejt intervistat mit-Times of Malta u għedt ‘jekk xi ħadd irid jinsulentani għax jagħtih buzz, ejja.’ X’inhi d-differenza bejn dak u l-każ preżenti?” staqsa Mifsud.

“Il-kelma ‘arsehole’....” wieġeb Manche. Il-Qorti staqsiet jekk iħossx li kliem l-imputat jaqa’ fil-kategorija ta’ ‘insulti’.

Le, wieġeb.

"Għaliex mort għand il-pulizija allura?" kienet il-mistoqsija li jmiss ta’ Mifsud, li għaliha “għax inċita l-vjolenza u l-mibegħda” kienet it-tweġiba ta’ Manche.

L-avukat irrimarka fil-qorti li Xuereb kien mixli bir-reat li ħarġet insulti u theddid, u mhux b’inċitament għall-vjolenza.

Manche qal lill-qorti li hu qatt ma kien irrapporta l-ebda artist għax sejħulu ħmar iżda għax instigaw il-vjolenza "bombi u l-bqija."

“Il-kelma ‘bombing’ li tfisser ‘iġġib periklu fiżiku.’”

Mifsud staqsa lix-xhud jekk ikkonfermax li l-klijent tiegħu kien qed jikkwota lil xi ħadd ieħor dwar ‘carpet bombing’ fil-filmat. “Ħadt li jfisser lili. Għax qed jitkellem fuqi,” qal Manche.

“Il-filmat spiċċa bil-frażi “Qed niċċajta?”” staqsa l-avukat. “Iva, imma mbagħad għolla subgħajh tan-nofs,” wieġeb Manche.

“Dan ifisser li qed jinsultak,” osserva Mifsud.

Manche tenna li hu ma’ kellu "l-ebda problema personalment bin-nies li jinsultawni."

"Dak li dejqek huwa t-theddid?" qalet il-qorti. “Iva,” wieġeb Manche. “Bumbardament. Il-bombi jfisser qerda.”

Manche saħaq li l-kuntest tal-iskit kien ifisser li Xuereb kien qed jinstiga l-vjolenza.

"Ma tagħmilx differenza għalija jekk isejħuli ‘arsehole’, imma trid tħares lejn il-kuntest kollu... li tqajjem folla ta’ nies kontrija għal xi ħaġa li m'iniex."

Għall-inqas għat-tielet darba fis-seduta, Mifsud irrimarka li l-kummenti li tpoġġew taħt il-filmat ma kinux ta’ Xuereb. “Ġew instigati mill-kummenti tiegħu. Iva kienu tiegħu,” insista Manche.

“Kieku kelli ngħidlek li għandek problema ma’ nies li huma omosesswali jew li għandhom tendenzi omosesswali, inkun korrett li ngħid li dak kien il-kuntest?” staqsa l-avukat. “Le,” wieġeb Manche. “Il-kuntest lanqas biss hu priedka tiegħi. Il-kwotazzjoni tiegħi tal-‘patata’ kienet saret fil-kuntest ta’ relazzjonijiet eterosesswali.”

 

Waqt li għamlet is-sottomissjonijiet finali, id-difiża argumentat li l-insulti u t-theddid ma kinux interkambjabbli taħt il-liġi u li l-ispettur Hayman kien irrikonoxxa l-impossibilità ta’ bumbardamenti f’Buġibba minħabba li Matt Bonanno "ma kellux is-setgħa li jordna lill-US Air Force biex jibbumbardja żona."

 

Il-liġi, li kienet ġiet emendata wara li ġew ippreżentati l-kawżi, tgħid li m’għandhiex tintuża biex trażżan espressjoni artistika li ma twassalx għal theddid realistiku għas-sigurtà, sostna l-avukat, filwaqt li semma ġurisprudenza li għamlet ukoll konċessjonijiet għas-satira u l-kuntest għal ċerti. insulti.

“Matt Bonanno issemma b’mod estensiv, iżda bir-rispett kollu mhuwiex xhud u m’hemm l-ebda evidenza [fl-atti tal-każ] ta’ dak li kiteb jew qal. Jien m’iniex l-avukat tiegħu imma bla dubju m’għandu l-ebda kapaċità li jwettaq bombi.”

Peress li ma kienx hemm provi fl-atti ta’ dak li qal Bonanno, il-qorti ma setgħetx tieħu avviż ġudizzjarju dwaru, sostna Mifsud.

“Daniel Xuereb irid jinstab mhux ħati għax l-akkużi kif maħruġa ma jeżistux f’termini ta’ liġi u ġurisprudenza,” temm jgħid l-avukat.

Brincat irribatta li Manche ta eżempji ta’ kif hu u l-familja tiegħu kienu qed iħossuhom mhedda. "[Manche] qalilna wkoll li huwa figura pubblika u li l-inċidenti inkwistjoni kienu qabel l-ispettaklu," spara lura l-avukat tad-difiża.

Is-seduta ġiet aġġornata. Il-każ ikompli f'Mejju.

More in Qrati u Pulizija