Imħallef se jżur il-kamra tal-provi tal-Qorti biex isolvi dubji fuq il-mowbajl ta’ Keith Schembri

L-Imħallef se jagħmel żjara fil-kamra tal-provi tal-qrati tal-ġustizzja aktar tard illum, fi sforz biex isolvi b’mod komprensiv id-dubji li tqajmu dwar il-katina ta’ kustodja ta’ mowbajl li jappartjeni lill-eks Chief of Staff tal-OPM Keith Schembri

Imħallef se jagħmel żjara fuq il-post fil-kamra tal-provi tal-qrati tal-ġustizzja aktar tard illum, fi sforz biex isolvi b’mod komprensiv id-dubji li tqajmu dwar il-katina ta’ kustodja tal-mowbajl li jappartjeni lill-eks Chief of Staff tal-OPM Keith Schembri.

L-Imħallef Mark Simiana, li qed jippresiedi l-proċeduri kostituzzjonali, laqa’ talba għal spezzjoni fuq il-post personalment, u ddigrieta li ż-żjara ssir illum.

Aktar kmieni dalgħodu, l-espert tal-Qorti Martin Bajada, li lbieraħ xehed li sab l-esebiti maħżuna b’mod differenti minn kif kien ħalla, waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Yorgen Fenech, ħa l-kamra tax-xhieda quddiem is-Sur Imħallef Mark Simiana nhar il-Ġimgħa.

L-Avukat Edward Gatt, deher għal Schembri, flimkien mal-avukat Mark Vassallo, u  talab lil Bajada jirrepeti l-informazzjoni li kien ta dwar l-apparat inkwistjoni waqt is-seduta tal-bieraħ fil-proċeduri kontra Fenech.

Bajada qal lill-qorti li kien innota li l-esebiti kienu ppakkjati b’mod differenti mill-mod kif kien ippakkja oriġinarjament.

Mistoqsi mill-Imħallef dwar kif kien esebihom, Bajada spjega “għax kien hemm desktop PC kbir u oġġetti oħra: Ipads, iPhone, MacBook, pen drives, laptop… Poġġejt id-desktop f’kaxxa separata. ”

“L-iPhone [ta’ Keith Schembri] kien f’borża ta’ provi. Kien hemm handover mill-pulizija. Ħriġtu mill-borża, estratt id-dejta, u ssiġillajtu lura fil-borża. Meta erġajt nżilt sibt l-esebiti kollha, imqiegħda flimkien f’kaxxa li kienet tpoġġiet ġewwa borża griża tar-riċiklaġġ. Meta rajt dan, waqaft hemm.”

Imbagħad Bajada kien ċempel lir-Reġistratur, Franklin Calleja, biex jakkumpanjah sal-kamra u jaraha hu stess.

Bajada spjega li hu kien ħa ritratti tal-esebiti qabel ma ppreżentahom bħala evidenza u sussegwentement kien kiseb permess biex jirritrattahom bil-mod kif kien sabhom. Il-pass li jmiss kien għalih li jsegwi l-movimenti tal-esebiti, iżda dan il-proċess kien ġie interrott bid-digriet tal-bieraħ.

Fi tweġiba għal aktar mistoqsijiet ta’ Gatt, Bajada saħaq li bħalissa ma kellux aċċess għall-fajl tal-każ. "Ma tħallejtx inkompli l-eżerċizzju tiegħi ta' traċċar tal-movimenti... għalhekk nista' nitkellem biss dwar ir-rapport tiegħi."

Huwa qal lill-Imħallef li kellu l-intenzjoni li jwettaq eżerċizzju ta’ rikonċiljazzjoni fuq id-data, li jistabbilixxi jekk xi ħaġa minnha kienx inbidel meta l-aċċess tiegħu ġie rrestawrat.

Wara li Bajada ħareġ mill-pedina, Gatt u Vassallo talbu biex isolvu din il-kwistjoni u jħallu l-każ ikompli fuq il-merti tiegħu, qabel ma Bajada kompla bil-ħidmiet li kien ordnat jagħmel mill-Qorti Kriminali fi proċeduri kontra terzi. Huwa talab ukoll lill-espert jikkonferma jekk l-esebiti kollha kinux preżenti f’dik li ddeskriva bħala “kaxxa tal-Lidl”.

Simiana dar għand l-Avukat tal-Istat u staqsa x’inhi l-pożizzjoni dwar din il-kwistjoni. Cordina qabel; “Iktar ma ssir malajr iktar aħjar. Jekk iż-żjara fuq is-sit trid isseħħ issa, ħalliha tiġri issa.”

L-Imħallef informa lill-partijiet li din kienet se ssir waranofsinhar, iżda staqsa wkoll jekk kienx hemm bżonn anki wara li Bajada kien ikkonferma li kien hemm erba’ kopji oħra tal-esebit.

Gatt ma kien qed ikollu xejn minnu, jinsisti li l-preservazzjoni tal-provi trid tippersisti sakemm jiġu deċiżi l-proċeduri.

Huwa ddeskriva dak li ddeskriva bħala “l-​użu taʼ ħafna kliem sabiħ.” “Għandi espert li qal li wara li sabha fi stat differenti minn dak li fih ħalla, ma kienx jaf jekk kienx fotografat, wieħed. U kieku kellu u aġġorna s-seduta għax-xahar id-dieħel.

More in Qrati u Pulizija