Surveyor dovut €22,000 fuq xogħlijiet ressaq lill-awtoritajiet il-qorti

Surveyor professjonali, ressaq każ il-Qorti wara li sar jaf li waslet biex toħroġ sejħa ġdida għas-servizzi ta' 'surveying' filwaqt li s-somma dovuta lilu ta’ €22,000 għal servizzi li saru fil-Campus tal-Isptar Monte Carmeli, għadha mhix solvuta

Surveyor professjonali, ressaq każ il-Qorti wara li sar jaf li waslet biex toħroġ sejħa ġdida għas-servizzi ta' 'surveying' filwaqt li s-somma dovuta lilu ta’ €22,000 għal servizzi li saru fil-Campus tal-Isptar Monte Carmeli, għadha mhix solvuta

Il-kwistjoni ddur madwar tender maħruġa mis-Central Procurement and Supplies Unit (CPSU) għall-Provvista ta’ Servizzi ta’ Survey Topografiku għall-Campus tal-Isptar Monte Carmeli li ngħatat lil Christopher Cassar.

L-offerent rebbieħ wettaq ix-xogħlijiet mitluba speċifikati fil-kuntratt. Cassar sussegwentement intalab iwettaq kompiti addizzjonali mill-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi.

Dawk ix-xogħlijiet addizzjonali kienu jirriflettu li se “ jressqu l-lasti” (tinbidel ir-regola jew il-kriterju (għan) ta' proċess jew kompetizzjoni waqt li tkun għadha għaddejja, b'tali mod li l-għan il-ġdid joffri naħa waħda vantaġġ jew żvantaġġ).

Cassar sostna fi protest ġudizzjarju mressaq quddiem il-Prim’Awla, Qorti Ċivili li dawn ġejjin minn nuqqas ta’ direzzjoni ċara li min-naħa tagħha dehret tindika fehmiet diversi jew konfliġġenti fost dawk involuti

Is-servizzi tiegħu kienu ġew estiżi għat-triq prinċipali lil hinn mill-kampus eżatt sa roundabout fuq barra, liema żona waqgħet barra mill-ambitu tal-offerta oriġinali u l-kuntratt iffirmat mill-partijiet. F’Ġunju 2022, is-surveyor ressaq fattura ta’ €11,500 flimkien ma’ €2,070 f’VAT.

Ix-xahar ta’ wara ppreżenta fattura oħra ta’ €7,300 flimkien ma’ €1314 f’VAT. Sena wara, l-ammont totali ta’ €22,184 kien għadu pendenti u l-fondazzjoni kienet ħarġet b’“skuża biex tħallasx” saħqu l-avukati ta’ Cassar.

Is-servizzi tiegħu kienu jinkludu tpinġijiet u data diġitali f’termini tat-taqsima ‘Deliverables’ tal-offerta. Minkejja li talbet lill-awtoritajiet biex isolvu din il-kwistjoni permezz tal-arbitraġġ aktar milli jkollhom jirrikorru għal proċeduri ġudizzjarji, it-talba tal-periti f’dan is-sens kienet kompletament injorata.

Issa Cassar qed isostni li tali aġir “arbitrarju u abbużiv” mill-Fondazzjoni u s-CPSU kkaġunawlu danni finanzjarji. Huma se jinżammu responsabbli għad-danni tal-passat, preżenti u futuri possibbli, wissew l-avukati tiegħu, Michael Tanti-Dougall u Mattea Tanti-Dougall, ffirmaw il-protest ġudizzjarju.

More in Qrati u Pulizija