Grupp jinstab ħati ta' serq aggravat wara sensiela ta' serqiet

Il-persuni ntbgħatu ħames snin u nofs ħabs wara li nstabu ħatja li organizzaw disa' serqiet

Erba’ membri ta’ gang kriminali tal-Ewropa tal-Lvant ġew ikkundannati ħames snin u nofs ħabs fuq sensiela ta’ disa’ serqiet li saru s-sena l-oħra. Il-persuni, residenti San Pawl il-Baħar, instabu ħatja ta’ 21 akkuża, fosthom li kienu parti minn grupp ta’ kriminalità organizzata, li kkawżaw ħsara kriminali lill-proprjetà, u akkużi oħrajn ta’ serq aggravat.

Il-Maġistrat Elaine Rizzo ppresediet il-każ u ordnat is-sentenzi ta’ ħames snin u nofs ħabs. Barra minn hekk, ġew ordnati jħallsu aktar minn €2,500 fi spejjeż.

Inizjalment, l-akkużati kienu wieġbu mhux ħatja meta tressqu l-qorti f'Marzu 2021. Madankollu, bidlu t-talba tagħhom għal ammissjoni ta' ħtija fit-8 ta' Novembru ta' din is-sena, li wasslet għas-sentenza tagħhom.

Il-grupp kriminali, li qed jopera f’kombinazzjonijiet differenti, kellu fil-mira residenzi fil-Mosta, Birkirkara, Manikata, Tas-Sliema, u San Ġwann. Fost l-oġġetti li serqu kien hemm ġojjellerija u oġġetti oħra ta’ valur.

Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispetturi tal-Pulizija Joseph Mercieca, Saviour Baldacchino, u Cristina Delia. Rappreżentanza legali għall-akkużati ngħatat mill-Avukat Noel Bianco.

 

More in Qrati u Pulizija