Il-Qorti tordna l-arrest ta’ raġel akkużat b’reat ta’ mibegħda kontra l-President tar-Repubblika

Il-kumment  kien jgħid hekk: 'Bir-rispett kollu, kieku buffu bħal dan iwaħħal iż-żibel fuq il-propjetà tiegħi, kont nitfagħlu bott aċidu'

Qorti ordnat l-arrest ta’ raġel li kiteb fuq Facebook li kien jixħet l-aċidu lill-president tal-Għaqda Mhux Governattiva (NGO) Repubblika, wara li l-imputat naqas milli jidher għal seduta.

Johan Vella kien għamel il-kumment fuq il-midja soċjali b’reazzjoni għal ritratt ieħor fuq il-midja li juri lil Robert Aquilina iwaħħal tabella li tgħid  “Joseph Muscat il-Prim Korrott”, mal-bieb tal-uffiċċju privat ta’ Muscat, waqt dimostrazzjoni mill-NGO stess. 

Il-kumment li kien jgħid hekk: “Bir-rispett kollu, kieku buffu bħal dan iwaħħal iż-żibel fuq il-propjetà tiegħi, kont nitfagħlu bott aċidu. X’dritt għandu li jivvandalizza l-bibien tan-nies? Min jaħseb li hu dan it-tank taż-żibel?”

Aquilina tella’ screenshot tal-kumment, li wara tħassar, flimkien ma’ ritratt tar-raġel li poġġa, jippoża mal-Prim Ministru Robert Abela.

Aquilina kiteb li ‘bott aċidu’ huwa eżattament dak li kienu jużaw il-mafja fil-passat biex joqtlu lil dawk li jqumu kontrihom. 

Iżda Vella ma tfaċċax meta nhar il-Ġimgħa ssejjaħ il-każ quddiem il-maġistrat Ian Farrugia.

Fuq talba tal-maġistrat, l-Ispettur tal-Pulizija Joseph Busuttil, li qed imexxi l-prosekuzzjoni, ipprova jagħmel telefonata lill-imputat mill-awla, iżda ma setax jgħaddi għand Vella. Attentati simili minn uffiċjali fil-KĠ tal-Furjana tal-Korp tal-Pulizija wkoll ma rnexxewx.

Il-maġistrat sab lil Vella disprezzat lejn il-qorti, impona multa ta’ €500 u ordnat li l-pulizija teskorta lir-raġel il-qorti taħt arrest għas-seduta li jmiss, li se ssir aktar tard dan ix-xahar.

More in Qrati u Pulizija