Il-Pulizija ma teskludix korsijiet biex tħeġġeġ aktar studenti biex jagħżlu l-forensika

‘Hawn nuqqas ta’ persuni fil-forensika’...  imma x’inhu jagħmel il-Korp tal-Pulizija biex jagħmel tajjeb għal dan? L-MCAST għaliex m’għandhiex kors speċjalizzat? L-ILLUM tistaqsi …

Ġimgħat ilu din il-gazzetta tkellmet mal-Avukat Anna Mallia li stqarret mal-ILLUM li pajjiżna għandu problema sejra fejn tidħol ir-riżorsa umana fil-kamp tal-Forensika. Tant li dan iwassal biex ixekkel il-proċess ġudizzjarju u jwassal għal riperkussjonijiet serji oħra, fosthom id-dewmien.  

Kien għalhekk li l-ILLUM għamlet numru ta’ mistoqsijiet kemm lill-Laboratorju tax-Xjenza Forensika tal-Pulzija ta’ Malta (MPFSL) li joffri servizzi forensiċi varji taħt saqaf wieħed kif ukoll lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sport. Meta staqsiet kemm hawn persuni li huma mħarrġa fil-forensika f’Malta ma ngħatat l-ebda ċifra iżda l-laboratorju ikkjarifika li huwa kompost kemm minn uffiċjali tal-Pulizija kif ukoll minn uffiċjali Ċivili u dawn huma mħarrġa f’oqsma differenti skont is-sezzjoni li jservu huma.  

Dawn is-sezzjonijiet jinkludu l-unit tax-xena tar-reat (crime scene unit), il-unit li jieħdu r-ritratti u l-vidjows, il-unit balistiku u tal-armi, il-unit nazzjonali tal-eżaminazzjonijiet tad-dokumenti, il-unit li jieħu ħsieb il-marki tas-swaba (fingerprint), unit nazzjonali li janaliżża l-marki tas-swaba u li għandu database apposta għalihom kif ukoll unit li fih għandu database tad-DNA.  

L-ILLUM staqsiet ukoll jekk l-MCAST għandiex tintroduċi dan il-kors u jekk l-Università ta’ Malta għandiex tħeġġeġ aktar studenti. Għal dan, huma wieġbu li l-Korp tal-Pulizija minn dejjem kellu kooperazzjoni b’saħħitha ma’ istituzzjonijiet edukattivi f’Malta u għalhekk ma teskludix kull tip ta’ idea li tista’ tqum u tiġi esplorata biex aktar studenti jiġu mħeġġa jattendu korsijiet, bħalma huwa tal-forensika.  

Din il-gazzetta bagħtet għadd ta’ mistoqsijiet lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u s-Sport bil-għan li tieħu idea tal-persuni kurrenti li jattendu għall-kors tal-forensika u jekk hemmx interess lejh. L-ILLUM staqsiet:   

  • Kemm hemm studenti li jattendu l-kors Universitarju tal-forensika? Huwa popolari mal-istudenti? Jieħdu interess fih?  

  • Jekk le, kif se jiġu attirati aktar studenti lejh?  

  • Għaliex dan il-kors huwa offrut fuq livell ta’ ‘Masters’ u mhux kors tal-Baċċellerat? 

  • Mil-lat ta’ MCAST, għaliex mhux jiġi offrut dan il-kors?  

Madankollu, bqajna bla risposta.  

More in Qrati u Pulizija