Ħaddiem ta' skola akkużat b'fastidju sesswali ta' tliet uffiċjali tas-sigurtà

Ir-raġel wieġeb mhux ħati iżda nżamm arrestat

Raġel ta’ 61 sena, li jaħdem bħala receptionist ta’ skola, tressaq il-Qorti akkużat b’fastidju sesswali fuq tliet ħaddiema tas-sigurtà.

Ir-raġel, residenti Wied il-Għajn, wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih, jiġifieri li wettaq atti sesswali mingħajr kunsens u fastidju sesswali, fost oħrajn.

Fil-Qorti huwa deher eċitat, beda jitriegħed u anke jibki.

L-Ispettur Joseph Busuttil, li qed imexxi l-Prosekuzzjoni ma’ Roxanne Tabona, qal lill-Qorti li l-akkużat  kien qed jitlob favuri sesswali mingħand żewġ ħaddiema nisa u anke raġel. Dawn it-tlieta jaħdmu bħala uffiċjali tas-sigurtà.

Id-Difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest.

Il-Prosekuzzjoni oġġezzjonat anke għax hemm ħames xhieda, li erba’ minnhom jaħdmu miegħu.

Madanakollu id-Difiża fakkret li l-akkużat għadu ħiereġ mill-isptar, iżda l-Ispettur Busuttil, filwaqt li kkonferma li wara l-arrest tiegħu, l-akkużat beda jbati minn uġigħ f’sidru, inħareġ mill-isptar b’ċertifikat ta’ saħħa pożittiv.

Il-Qorti ċaħdet il-ħelsien mill-arrest.

More in Qrati u Pulizija