Kunsill Lokali: Il-Partit Laburista jiddomina f'Bormla u Partit Nazzjonalista jaqleb lil San Ġwann

Indikazzjonijiet juru li l-Partit Laburista kiteb l-istorja wara li rebaħ ħames siġġijiet minn ħamsa f'Bormla. Din hija l-ewwel darba li qatt partit politiku rebaħ is-siġġijiet kollha ta' Kunsill

L-għadd tal-voti għall-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali jkompli llum il-Ħamis 13 ta’ Ġunju. Dan huwa t-tieni jum f'maratona ta’ tlett ijiem ta’ għadd għal 471 siġġu tal-kunsilli mifruxa f’67 lokalità (53 f’Malta, 14 f’Għawdex).

Il-lokalitajiet kienu mqassm fi tliet gruppi differenti.

Illum l-ibliet li se jingħaddu huma l-Fgura, Marsaskala, Tas-Sliema, ir-Rabat (Malta), Birkirkara, Ħal Lija, ir-Rabat (Għawdex), Marsaxlokk, l-Imsida, il-Kalkara, Ħaż-Żabbar, San Ġwann, l-Imġarr, Paola, Gudja, Għaxaq, Għarb, Bormla, Xagħra, Sannat, Pietà.

F'dan il-grupp hemm ukoll l-Imdina, li minħabba li jeleġġu ħames kandidati, ua pplikaw biss ħames kandidati, mhux se jkun għadd għaliha.

Riżultati sa issa

Fgura

Mejda: 1 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 10,154 | Turn out: 66.09%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Clayton Cascun Portelli (Sindku), Darren Marmara, Ray Deguara, Izak Catania De Giovanni, Josianne Scicluna, Ryan Ellul, Adrian Tanti. Partit Nazzjonalista: Charles Bonello, Mark Lombardo.

Marsaskala

Mejda: 2 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 15,021 | Turn out: 45.82%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Mario Calleja (Sindku), Janice Falzon, Beverly Saliba, Patrick Camilleri, Charlo Mifsud. Francis Gilfors, Mary-Rose Mifsud. Partit Nazzjonalista: John Baptist Camilleri, Errol Cutajar, Celine Camilleri, Jesmond Abela.

Sliema

Mejda: 3 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 22,121 | Turn out: 28.37%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: John Pillow (Sindku), Anton Debono, Joe Aquilina, Vivian Borg Olivier, Zach Zammit, Jacquelin Higgins, Emanuel Borg, David Soler, Kevin Wain, John Dougal. Partit Laburista: Wallace Baldacchino, Ryan Borg, David Muscat.

Rabat (Malta)

Mejda: 4 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 10,429 | Turn out: 67.22%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Sandro Craus (Sindku), Matthew Chetcuti, Charmaine Balzan, Graziella Brincat, Paul Grech. Partit Nazzjonalista: Nazju Cassar, Rudolph Grima. Norbert Grech, Terrence Sant.

Birkirkara

Mejda: 5 | Maġġoranza: Ħadd | Voti eleġibbli: 20,427 | Turn out: 56.68%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Yana Borg Debono Grech, Alfred Attard, Rosette Cassar, Stefano Sicari, Karl Cutajar, Gilmour Borg. Partit Nazzjonalista: Desirei Grech, Maurizio Gauci, Jade England, Luke Vella, Antoine Attard, Marie Claire Zammit Bonello. Kandidat Indipendent: Kaylocke Buhagiar.

Lija

Mejda: 6 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 3,169 | Turn out: 57.78%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: Anthony Dalli (Sindku), Donio Cini, Diane Abela Penza, Carl Betts. Partit Laburista: Lorraine Farrugia.

Ir-Rabat (Għawdex)

Mejda: 7 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 6,545 | Turn out: 65.47%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: Brian Azzopardi (Sindku), George Cassar, Josef Schembri, Marcell Tabone. Partit Laburista: Mariella Abela, Joseph Debrincat, Michel Buttigieg.

Marsaxlokk

Mejda: 7 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 3474 | Turn out: 65.57%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Steven Grech (Sindku), Miriam Camilleri, Daniel Zerafa. Partit Nazzjonalista: Reno Bugeja. Kandidati Indipendenti: Matthew Bugeja.

Msida

Mejda: 8 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 10,714 | Turn out: 32.35%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: Charles Selvaggi (Sindku), Christine Amaira, Maurice Agius, Alfred Farrugia, Christopher Borg. Partit Laburista: Margaret Baldacchino Cefai. Jean-Claude Borg, Andrew Mallia, Nicholas Joseph Chircop.

Kalkara

Mejda: 8 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 2,805| Turn out: 63.14%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Wayne Aquilina (Sindku), Speranza Chircop, Vincent Bongailas, Nadine Micallef. Partit Nazzjonalista: Josef Charles Hili, Maria Sultana.

Żabbar

Mejda: 9 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 14,381 | Turn out: 67.75%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Jorge Grech (Sindku), Marc Vella Bonnici, Mark Grech, Martina Baldacchino, Toshera Schembri, Charlie Scicluna, Joseph Agius, Patrick Barbara. Partit Nazzjonalista: Joseph Buttigieg, Anna Calleja, Leone Schiberras.

San Ġwann

Mejda: 10 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 12,821 | Turn out: 53.16%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: Dominic Cassar (Sindki), Pauline Vella Critien, Norbert Dalli, Noel Dimech, Lino Pace Taliana, Salvu Debono. Partit Laburista: Trevor Fenech, Javier Caruana, Joan Farrugia, Giordani Mifsud Bonnici, Claire Zammit Calleja.

Mġarr

Mejda: 10 | Maġġoranza: Partit Nazzjonalista | Voti eleġibbli: 4,235 | Turn out: 63.92%

Kandidati Eletti | Partit Nazzjonalista: Paul Vella (Sindku), Winston Vella, Odette Muscat. Partit Laburista: Charles Said, Owen Galea.

Raħal Ġdid

Mejda: 11 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 6,600 | Turn out: 65.17%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Jason Silvio (Sindku), Dominic Grima, Darren Lynch, Neville Camilleri, Melanie Agius Attard. Partit Nazzjonalista: Roderick Caruana, Rose Piccinino.

Gudja

Mejda: 6 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 2,805 | Turn out: 70.98%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Romeo Baldacchino (Sindku), Andrew Dalli, Maria Micallef. Partit Nazzjonalista: Stefan Caruana, Claire Chetcuti.

Għaxaq

Mejda: 12 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 4,639 | Turn out: 68.67%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Karl Boxall, Stephen Axisa, Brian Xuereb, Christine Dalli, Jesmond Manicolo, Naomi Mizzi. Partit Nazzjonalista: Stephen Attard.

Għarb

Mejda: 12 | Maġġoranza: Ħadd | Voti eleġibbli: 1,840 | Turn out: 56.47%

Kandidati Eletti | Kandidati Indipendenti: David Apap, Lisa Marie Brooke. Partit Laburista: Tonio Mifsud. Joseph Mizzi. Partit Nazzjonalista: Louis Apap.

Bormla

Mejda: 12 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 4,077 | Turn out: 57.98%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Marco Agius (Sindku), Noyah Spiteri Hammett, Martin Vella, Rita Gatt, Glauber Spiteri.

Xagħra

Mejda: 13 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 5,453 | Turn out: 62.44%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Victor John Curmi (Sindku), Aaron Agius, Maronia Rita Portelli, Christian Zammt. Partit Nazzjonalista: Francine Muscat, Kevin Cutajar, Leanne Micallef.

Sannat

Sannat

Mejda: 13 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 2,340 | Turn out: 66.97%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Philip Vella (Sindku), Philip Cassar, Frances Galea, Maria Cassar Sultana. Partit Nazzjonalista: Franco Bajada.

Pietà

Mejda: 13 | Maġġoranza: Partit Laburista | Voti eleġibbli: 4,088 | Turn out: 46.92%

Kandidati Eletti | Partit Laburista: Stefano Savo (Sindku), Savior Azzopardi, Charles Grech, Ryan Douglas Tanti. Partit Nazzjonalista: Josef Fitzpatrick, Mark Pisani, Colin Bowman.

More in Politika