L-Avukat Ġenerali tgħid li 'l-proġett tal-insib' f'Malta 'mhux proġett ġenwin ta’ riċerka'

L-Avukat Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tgħid lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li d-deroga li applikat Malta biex tippermetti l-insib hija illegali

Tamara Ćapeta, l-Avukat Ġenerali tal-Unjoni Ewropea qed tinsisti mal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea li ‘l-proġett tal-insib,’ “mhux proġett ġenwin ta’ riċerka.”

Huwa għalhekk li qed tissuġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea tiddikjara d-deroga li applikat Malta biex tippermetti l-insib ta’ seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana bħala nuqqas li jkunu osservati l-obbligi tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.

“Mhux proġett ġenwin ta’ riċerka meta wieħed jikkunsidra li l-ammont ta’ għasafar li qed jinqabdu, u r-riperkussjonijiet, hu sproporzjonat mal-benefiċċju xjentifiku tal-proġett,” Ćapeta kitbet fil-konklużjonijiet tagħha.

Hija qalet li dak li qed jiġri bl-insib f’Malta qed jikser id-Direttiva dwar l-Għasafar tal-Unjoni Ewropea.

Dawn l-osservazzjonijiet huma parti minn każ li l-Kummissjoni Ewropea fetħet konta Malta, u li fiha qed tkun ikkontestata d-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jiftaħ staġun tal-insib “għar-riċerka.”

L-AĠ qalet li Malta għandha titlef il-każ għax naqset milli timxi mal-kundizzjonijiet mitluba bħala parti minn deroga ta’ riċerka.

More in Politika