Il-Kummissjoni Ewropea tgħid li huwa xogħol Malta li tinvestiga prezzijiet kollużivi tal-ikel

Il-Kummisjoni Ewropea qalet li hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet lokali li jinvestigaw allegazzjonijiet dwar prezzijiet kollużivi fl-industrija tal-ikel

F’ittra mibgħuta mill-Kummisjoni Ewropea lil kandidat għall-MPE Peter Agius, Il-Kummisjoni Ewropea qalet li l-awtoritajiet konċernati Maltin tal-konsumatur huma responsabbli li jinvestigaw allegazzjonijiet ta’ prattiki kollużivi ta’ prezzijiet fil-prodotti tal-ikel lokali.

Il-Kummissjoni rċeviet din it-talba f'ittra, fejn enfasizzat il-ħtieġa għal skrutinju fl-istrateġiji tal-prezzijiet fi ħdan is-settur tal-affarijiet tal-konsumatur tan-nazzjon gżira.

Il-MPE Alex Agius Saliba ukoll talab lill-Kummisjoni Ewropea sabiex dinvestiga dawn l-allegat abbużi fis-settur tad-distribuzzjoni, hekk kif jemmen li huma parti mir-raġuni tal-inflazzjoni li pajjiżna qed jesperjenza.

Madankollu, bi tweġiba għal mistoqsijiet li saru minn Peter Agius dwar prattiki kollużivi, id-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Kompetizzjoni ddikjara li l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali huma primarjament responsabbli biex jindirizzaw prattiki kollużivi fi ħdan Stati Membri individwali.

Il-Ministru tal-Finanzi ta’ Malta, Clyde Caruana, irrikonoxxa d-dominanza ta’ ċertu industriji li ilhom żmien twil, u ssuġġerixxa l-eżistenza ta’ oligopolji li jinfluwenzaw il-prezzijiet.

Bi tweġiba għall-istqarrijiet tal-Kummissjoni, Alex Agius Saliba tenna li t-talba tiegħu primarjament kellha l-għan li tinvestiga l-kompetittività tas-suq lokali ta’ Malta, billi tiffoka fuq il-prevalenza ta’ monopolji de-facto aktar milli prattiċi kollużivi espliċiti.

Agius Saliba enfasizza li kompetizzjoni akbar naturalment tbaxxi l-prezzijiet, u sostna li l-inkjesta tiegħu kienet immirata biex tinvestiga monopolji 'de-facto' li jfixklu d-dinamika ġusta tas-suq. Huwa enfasizza d-diffikultà għal importaturi iżgħar biex jikkompetu f'industrija ddominata minn numru żgħir ta' atturi ewlenin.

More in Politika