L-aħwa Degiorgio jċedu każ kostituzzjonali li fetħu għax baqgħu jinżammu arrestati

Huma ma taw l-ebda raġuni għaliex għamlu dan

L-aħwa George u Alfred Degiorgio ċedew każ kostituzzjonali li fetħu aktar kmieni din is-sena għax baqgħu qatt ma ngħataw il-ħelsien mill-arrest.

Iż-żewġt aħwa qed ikunu akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Huma ġew arrestati fl-2017, xaharejn wara l-assassinju tagħha. Bħalissa huma qed jistennew biex jgħaddu ġuri.

Minn Diċembru 2017, l-aħwa għamlu diversi talbiet għall-ħelsien mill-arrest imma kull talba ġiet irrifjutata, bil-Qorti tiddikjara kull darba li minħabba s-serjetà tal-każ, jekk jingħataw il-ħelsien mill-arrest, hemm ċans ta’ “diżordni pubblika.”

F’Ġunju tas-sena li għaddiet huma fetħu proċeduri kostituzzjonali fejn kienu qed jisħqu qed ikunu miksura d-drittijiet fundamentali tagħhom għax baqgħu jinżammu arrestati dan iż-żmien kollu.

Il-każ kellu jkomplu llum iżda s-seduta mhux se ssir hekk kif l-Avukat William Cuschieri informa lill-Qorti li l-aħwa Degiorgio waqqgħu dan il-każ.

Huwa ma ta l-ebda raġuni għaliex għamlu dan.

More in Politika