'Azzjoni abbużiva u vendikattiva'; Lettur jieħu l-MCAST il-Qorti wara li twaqqaf milli jgħallem

Il-lettur qed jisħaq li l-problemi bdew meta ġibed l-attenzjoni fuq "sillabu" fqir li kienu qed jingħataw l-istudenti

Lettur tal-MCAST ressaq quddiem il-Qorti mandant ta’ inibizzjoni biex jipprova jwaqqaf id-deċiżjoni tal-kulleġġ biex jitterminawlu xogħlu, wara li fi kliemu, kien hemm diversi tentattivi oħra biex iwaqqfuh milli jgħallem jew jikkomunika mal-istudenti.

Il-Ġeologu Peter Gatt ħa l-każ quddiem il-Qorti wara li rċieva ittra mill-Qorti tinfurmah li ma kienx se jibqa’ jgħallem u li l-ġurnata ta’ wara (li rċieva l-ittra) kellha tkun l-aħħar ġurnata tiegħu fl-MCAST.

Quddiem il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, l-għalliem qed jisħaq li d-deċiżjoni hija waħda “abbużiva, vendikattiva u li tikser id-drittijiet tiegħu.”

Peter Gatt
Peter Gatt

Fil-Qorti nstema’ kien Gatt jaħdem mal-Ministeru għall-Edukazzjoni iżda huwa l-uniku ġeologu fl-MCAST u kien ilu jgħallem mill-2014.

L-Avukat tal-għalliem insista li dawn it-tentattivi ilhom xhur għaddejja, meta fil-bidu tas-sena skolastika li għaddiet ma ngħata l-ebda timetable jew studenti x’jgħallem.

Huwa kien ħa l-każ quddiem l-Ombudsman għall-Edukazzjoni u li wkoll kien ikkundanna dan il-każ.

Skont l-Avukat tal-ġeologu, il-problemi mal-MCAST bdew meta hu ġibed l-attenzjoni tat-tmexxija dwar “is-sillabu fqir” li kienu qed jingħataw  l-istudenti.

L-Imħallef Francesco Depasquale mistenni jiddeċiedi l-Ħamis dwar dan il-każ.

More in Politika