Il-Koħħu jingħata l-maħfra Presidenzjali fuq il-każ tal-qtil ta' Carmel Chircop

Il-Kabinett approva Maħfra Presidenzjali lil Koħħu fuq il-qtil ta' Carmel Chircop

Carmel Chircop
Carmel Chircop

F'ġurnata ta' żviluppi kbar f'dak li jirrelata lil Vince Muscat - magħruf bħala l-Koħħu u li llum ammetta il-ħtija għall-involviment tiegħu fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, jirriżulta li dan ingħata il-maħfra Presidenzjali fil-laqgħa tal-Kabinett li saret nhar it-Tnejn u għall-każ tal-qtil tal-avukat Carmel Chircop. 

Muscat huwa mifhum li tefa' dawl fuq min kien wara l-qtil ta' Chircop u kif il-pjan kien esegwit.  Jidher illi Muscat kien kapaċi jitfa' dawl fuq l-aktar mumenti kruċjali ta' qabel il-qtil. 

Chircop kien wieħed mill-investituri tas-Supermarket More u kien sellef ammonti kbar ta' flus lill-irġiel konnessi mas-supermarket fejn huwa mifhum li intilfu miljuni kbar ta' ewro wara illi s-sid tas-supermarket Ryan Schembri ħarab mill-pajjiż. 

Fl-2014 il-ħwienet ta' Schembri ħallew djun kbar mhux imħallsa lil dawk kollha li tawh self li jiswa' eluf kbar.  Chircop kien imbagħad daħal f'kuntratt ma' Ryan Schembri biex jgħaddilu s-somma ta' tliet kwarti ta' miljun. 

More in Politika