X’differenza qed jagħmel il-Parlament Ewropew lil Malta u lill-Maltin? L-ILLUM tistaqsi...

Matul din il-ġimgħa, l-gazzetta ILLUM niżlet fil-belt kapitali biex titkellem man-nies. Huma ġew mistoqija dwar l-ġudizzju tagħhom fuq il-Parlament Ewropew u s-sitt Membri Parlamentari Ewropej Maltin... 

Fit-toroq tal-Belt Valletta din il-ġimgħa l-gazzetta ILLUM staqsiet lin-nies jekk fil-fehma tagħhom il-Parlament Ewropew hux qed jagħmel differenza, kemm jekk ta’ ġid, anke ta’ ħsara. Il-maġġoranza tan-nies wieġbu li huma kuntenti bil-ħidma tal-Parlament Ewropew għax qed jagħmel differenza reali lil pajjiżna. Uħud iżda kkritikaw il-Parlament Ewropew u qalu li d-differenza li qed jagħmel f’Malta mhix tajba daqs kemm jixtiequ. Kienu fil-minoranza, nies li qalu li ma jafux x’inhu jagħmel il-Parlament Ewropew u ma jafux x’inhu jagħmel għal-poplu Malti, fost l-oħrajn.  

Il-gazzetta ILLUM tkellmet ma’ madwar 20 persuna li l-Erbgħa filgħodu kienu deħlin għax-xogħol jew kienu fit-toroq tal-Belt Valletta.  

Meta ġew mistoqsija jekk humiex kuntenti bis-sitt Membri Parlamentari Ewropej Maltin, kienu fil-minoranza, kważi xejn, dawk li qalu li mhumiex kuntenti bix- xogħol li qed jagħmlu. Iżda kien interessanti l-fatt li xorta ma kienx hemm maġġoranza ta’ nies li qalulna li huma kuntenti sal-aħħar. Fil-fatt, l-akbar għadd ta’ nies li din il-gazzetta tkellmet magħhom wieġbu “skont min”. Dan iwassal lil wieħed biex jifhem li n-nies mhux kuntenti bis-sitt membri kollettivament, probabbilment riflessjoni tar-realtà polarizzata ta’ Malta. Għal darba oħra, kienu ftit dawk li ma kellhomx opinjoni jew tweġiba għal din il-mistoqsija. 

‘Nemmen li hemm min jaħdem u xogħlu ma jidhirx’ 

Uhud minn nies li tkellmu mal-gazzetta qalu li l-Parlament Ewropew qed jagħmel ħsara lil pajjiżna, iżda l-maġġoranza ma qablitx li qed jagħmel ħażin biss. Tabilħaqq kienu l-maġġoranza li qalu li l-Parlament Ewropew qed jagħmel ġid u anke ħażin. 

Fost ir-risposti pożittivi dwar il-Parlament Ewropew, kien hemm min qal li ma għandu l-ebda dispjaċir bl-għażla li għamel fl-2019 meta għażel lil dawn il-membri biex jirrappreżentaw lil Malta fl-Parlament Ewropew. Kien hemm uħud li qalulna li l-MEPs kollha qed jaħdmu għal ġid ta’ pajjiżna u dan qed iġġib prosperità u abbundanza. Kien hemm min-naħa l-oħra, persuni li qalu illi minkejja li l-MEPs Maltin qed jaħdmu kollha kemm huma u anke flimkien qed itellgħu ammont sostanzjali ta’ xogħol, li qed jagħmlu mhux dejjem jidher.  

L-MEP David Casa
L-MEP David Casa
L-MEP Maltija Josianne Cutajar
L-MEP Maltija Josianne Cutajar
L-MEP Alex Agius Saliba
L-MEP Alex Agius Saliba
Roberta Metsola, Viċi President tal-PE u MEP Nazzjonalista
Roberta Metsola, Viċi President tal-PE u MEP Nazzjonalista
L-MEP Alfred Sant
L-MEP Alfred Sant
L-MEP Cyrus Engerer
L-MEP Cyrus Engerer

Risposti negattivi kienu minimi, iżda kien hemm min tkellem fuq diversi ġrajjiet kurrenti li qed nisimgħu bihom bħalissa fejn l-Parlament Ewropew, skont dawn in-nies, mhux qed jieħu azzjoni jew saħansitra jiggrava s-sitwazzjoni.  

Fost l-iktar ġrajjiet kurrenti imsemmija f’dawl negattiv kien hemm l-immigrazzjoni irregolari. Raġel partikolari li kien dieħel ix-xogħol weħħel fl-Ewroparlamentari Maltin filwaqt li insista “ili ċerti Membri Parlamentari huma wisq mitlufa jimmalafamaw pajjiżhom biex jgħinu sitwazzjoni li qed taggrava maż-żmien.” Persuna oħra lmentat fuq kif mhux sew li l-Parlament Ewropew, skont hi, “jiddetta anke kwistjonijiet minimi bħal l-użu tal-plastik li jintuża darba biss.”  

Fost miżuri pożittivi li skont dawk li kelmu l-gazzetta ILLUM waslu għal ġid lil-Malta grazzi għall-Parlament Ewropew kien hemm għajnuniet finanzjarji/fondi u anke ugwaljanza bejn il-ġeneru. Mara li aċċettat li twieġeb il-mistoqsijiet tal-gazzetta saħqet ili “bis-saħħa tal-Parlament Ewropew Malta daħlet liġijiet li jinkorraġixxu ugwaljanza u diversità b’risq kultura ferm ferm iktar demokratika.”  

‘Il-battibekki kontra xulxin ma’ jgħinux’ 

Il-maġġoranza tan-nies qalu lill-gazzetta li mhumiex kuntenti bl-Ewroparlamentari kollha. Kien hemm min qal li jeħtieġ ikollna ferm iktar għaqda. Għadd ta’ nies qalu li jħossu li hemm kompetizzjoni bejn l-Membri Parlamentari Ewropej Maltin, filwaqt li żiedu li “l-battibekki kontra xulxin ma’ jgħinux”. Kuntrarjament għal dan, kien hemm min qal li l-MEPs Maltin “għandhom determinazzjoni kbira u jaħdmu b’passjoni u hu għalhekk li forsi xi drabi jidħlu f’xi kontroversja.”  

Oħrajn qalu li għandna inkunu iktar kburin bix-xogħol li qed isir mill-MEPs, fl-aħħar mill-aħħar “anke ġo familja ikollok it-tajjeb u l-ħażin” sostna raġel anzjan li inzerta kien bilqegħda quddiem il-bini tal-qorti.. 

Tajjeb li nfakkru li din hi d-disa’ leġiżlatura tal-Parlament Ewropew. L-Elezzjonijiet Ewropej saru l-aħħar f’Malta nhar il-25 ta’Mejju tal- 2019 u s-sitt Ewroparlamentari bdew bil-ħidma tagħhom f’Lulju tal-istess sena. Dak inhar ġew eletti Alex Aguis Saliba, David Casa, Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Roberta Metsola u Alfred Sant. Dan ifisser li ġew eletti tlett membri nisa u tlett membri irġiel. Erba’ membri għal grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew f’isem il-Partit Laburita u żewġ membri għal grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani) f’isem il-Partit Nazzjonalista. Dakinhar ħarġu jivvutaw 73% tal-popolazzjoni. 

Fl-aħħar tal-2020, Miriam Dalli aċċettat li tkun magħżula fil-Kamra tad-Deputati wara li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat tefa’ r-riżenja tiegħu mill-Parlament u b’hekk ċediet postha. Miriam Dalli, bħalissa hi Membru tal-Kabinett bħala l-Ministru għall-Enerġija, Intrapriżi u Żvilup Sostenibbli, filwaqt li Cyrus Engerer ħa postha fil-Parlament Ewropew.   

More in Politika