Regoli Covid: 'Min qed jobdi u min le' - Is-Sindku Ġilajniż jilmenta

Is-Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg jilmenta li hemm negozji li qed josservaw ir-regoli u oħrajn li mhumiex u jallega li qed jingħataw liċenzji temporanji biex bars isiru ristoranti ... 

F'kummenti mal-gazzetta ILLUM is-Sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg ilmenta illi mhuwiex ġust li ċerti negozji qed isegwu r-regoli u nefqu l-flus biex josservaw il-liġi filwaqt li - skont hu - negozji oħrajn fil-lokalità mhumiex.  

San Ġiljan jinkorpora l-mekka tad-divertiment Paceville -  bħalissa kwieta ħafna fejn is-soltu - fejn hemm densità qawwija ta' ristoranti, bars, lukandi u anke diskoteki. 

Aktar minn hekk huwa allega li minn informazzjoni li ngħatat lilu mill-forzi tal-ordni jidher illi numru ta' negozji ngħataw liċenzji temporanji biex jibdlu l-operat tagħhom, sabiex ikunu jistgħu jiftħu.  

 Philip Fenech, mill-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji iżda ċaħad b'mod assolut din l-allegazzjoni u sostna mal-ILLUM illi l-istabbilimenti li huma miftuħin huma dawk li għandhom dritt ikunu miftuħin skont il-liċenzja tagħhom, jew li kien diġa' ingħatalhom il-permess sabiex isiru ristoranti.  

Albert Buttigieg
Albert Buttigieg

Buttigieg sostna li filwaqt li l-ewwel lealtà tiegħu huma r-residenti huwa jrid ukoll jirrispetta u jifhem il-bżonnijiet ta' stabbilimenti li jinsabu f'San Ġiljan.  

"Hemm min qed jagħmel sforzi kbar f'sens ta' responsabilità u osservanza lejn ir-regoli.  Imma hemm oħrajn li qed jaraw sal-ponta ta' mneħirhom, jippruvaw jaraw kif jgħaddu mit-tieqa, minflok mill-bieb.  Dan billi, fost oħrajn, jaraw kif se jġibu permessi biex bars isiru ristoranti - hemm min ġie mogħti liċenzji temporanji," saħaq Buttigieg. 

Huwa qal li hija inġustizzja li jkun hemm min jonfoq il-flus biex isegwi l-liġi u ħaddieħor le.  Hawnhekk Buttigieg isemmi diversi inċidenti li jiġu rrappurtati lill-Kunsill Lokali ta' ksur tal-liġi jew nuqqas ta' osservanza tar-regoli.  Huwa għadda filmat lil din il-gazzetta - meħud minn residenti - li juri grupp ta' nies jixorbu u jiddevertu barra bar bi ftit li xejn distanza.  

"Anke tal-każin kellmuni.  Għalkemm hawnhekk m'għandniex kultura ta' każini, dawn qaluli wkoll illi filwaqt li huma ma jistgħux jiftħu, ħaddieħor qed jiftaħ," qal is-Sindku.  

'Il-multi qed joħorġu u l-ispezzjonijiet qed isiru' 

Iżda mal-ILLUM Philip Fenech sostna li hu ma jaf b'ebda liċenzji temporanji li ħarġu għall-pandemija u li l-uniċi permessi li jaf bihom huma dawk ta' negozji li kellhom kċina kbira u kienu kisbu l-liċenzja mingħand tas-sanità, biex joperaw bħala ristorant.  

"Il-multi qed joħorġu u l-ispezzjonijiet qed isiru.  Ma jfissirx li kullimkien, il-ħin kollu kulħadd qed josserva l-liġi!  Imma lanqas nistgħu ngħidu li kulħadd u l-ħin kollu qed tinkser il-liġi," sostna Fenech.  

Huwa qal li saħansitra l-forzi tal-ordni qed jiċċekkjaw id-distanzi minn mejda u oħra u hemm min qala' multa għax id-distanza ma kinitx kif titlob il-liġi.  

Fenech qal li l-impressjoni li għal kulħadd huwa 'business as usual' mhix korretta u qal illi dan huwa manifestament ċar minn sempliċiment mixja fit-toroq "fejn tara illi b'mod ġenerali r-regoli qed jiġu osservati u segwiti."  Hawnhekk ifakkar illi huwa d-dmir tal-management ta' negozju li jikkontrolla s-sitwazzjoni fin-negozji tiegħu, "pero' hija wkoll ir-responsabilità tal-klijenti li jkunu responsabbli", ifakkar Fenech.  

Is-Sindku ta' San Ġiljan reġa' lmenta dwar l-inċident li seħħ nhar l-ewwel tas-sena f'Paceville u appella biex il-pajjiż jattira l-kwalità, ħalli - fi kliemu - il-lokalità ma ssirx "il-wild west" ta' Malta. 

 "Għandna opportunità permezz tal-pandemija biex nagħmlu l-affarijiet sew u nattiraw il-kwalità.  Għandi informazzjoni li wħud minn dawk in-nies involuti fil-ġlieda f'Paceville fil-bidu tas-sena kienu diġa' involuti fi ġlieda oħra f'Paceville.  Allura dan sew jiġifieri?  Ħadd ma jista' għalihom dan-nies" itemm jistaqsi Albert Buttigieg.  

More in Politika