Sitt pazjenti ġodda bil-COVID-19 u jfiequ ħamsa oħra

Fl-aħħar 24 siegħa saru 1,236 test

Fl-aħħar 24 siegħa saru 1,236 test u minnhom irriżulta li sitt persuni oħra ġew infettati bil-virus biex hekk Malta, sa issa, kien hawn 656 każ.

Mill-banda l-oħra fiequ ħames pazjenti oħra, għal total ta' 608 pazjent biex hekk hawn 39 każ attiv ta' COVID-19.

Tnejn mill-każi l-ġodda huma parti minn cluster filwaqt li l-erba' każi l-oħra huma każijiet ta' trasmissjoni fil-komunità.

Aqra wkoll:

 

More in Politika