Pressjoni fuq il-PM Abela biex iġiegħel Chris Cardona jitlaq minn Deputat Mexxej

Diriġenti, uffiċjali tal-PL u anke Ministri jappellaw mal-PM biex ma jħallix lil Cardona jirrovina kollox u jitneħħa minn Deputat Mexxej.  L-ILLUM infurmata illi isem Cardona u nies viċin tiegħu jissemmew bosta drabi f'tapes li għad iridu jinstemgħu mill-Qorti

L-ILLUM tinsab infurmata minn sorsi fil-Partit Laburista illi diversi diriġenti u uffiċjali għoljin tal-istess partit u anke tal-Gvern jinsabu inkwetati bil-kbir bl-aħħar aħbarijiet li ħarġu fil-Qorti fix-xhieda ta’ Melvin Theuma, waqt il-kumpilazzjoni ta’ evidenza kontra Yorgen Fenech - akkużat bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. 

Theuma, li ngħata l-maħfra Presidenzjali mill-Gvern immexxi minn Joseph Muscat wara deċiżjoni li ħa, unilateralment, ikkonferma li t-tapes li hu stess irrekordja jsemmu lill-eks Ministru Chris Cardona bħala wieħed minn dawk li taw il-flus biex tinqatel Caruana Galizia.

Fil-fatt Theuma qal li l-aħwa Degiorgio u l-Koħħu ħadu €350,000 biex qatlu lil Daphne Caruana Galizia.  Fl-istess seduta l-avukat Jason Azzopardi li qed jidher għall-familja Caruana Galizia u parte civile għal Daphne staqsa dwar ritratt li fih jidher raġel li allegatament għadda flus mingħand Cardona għal għand il-Fulu.
 
L-Avukat Azzopardi staqsih jekk jafx lil din il-persuna. "Dan kien il-persuna tat-350 li allegatament għaddew mingħand Cardona għall-Fulu?"

Theuma wieġeb fil-pożittiv u qal li ismu jibda bil-B. Skontu, dan kien l-intermedjarju bejn Cardona u l-Fulu.

Intant Cardona qed jinnega bil-qawwa kollha din l-allegazzjoni u jinsisti li dan hu kollu għidut maħluq minn min qatel lil Caruana Galizia, biex it-tort jintefa' fuqu.

Imma il-gazzetta ILLUM tinsab infurmata li referenzi  għalih jidhru li huma bosta fit-tapes. Din l-aħbar u din l-informazzjoni qed tinkwieta lil numru ta' diriġenti tal-Partit Laburista u anke lill-Prim Ministru Robert Abela, bil-kbir.

Sorsi li tkellmu mal-ILLUM qalu illi l-Prim Ministru qed jiġi "bbumbardjat minn bnadi differenti biex ma jħallix lill-Cardona jirrovinalu x-xogħol kollu li għamel fuq governanza u jitolbu jirriżenja mill-post ta’ Deputat Mexxej qabel ma jkun tard wisq."

Ftit ġimgħat ilu, Chris Cardona irriżenja mill-Parlament Malti, iżda baqa' Deputat Mexxej tal-PL. 

Kienu fil-fatt bosta l-Ministri li qalu lill-gazzetta ILLUM li l-pożizzjoni ta’ Cardona hija waħda mhux tenibbli.

Fit-tapes - li ħafna minnhom għadhom ma ssemmgħux fil-Qorti -  kemm Chris Cardona, kif ukoll nies viċin tiegħu, fosthom kanvassers, jissemmew diversi drabi.

Waqt l-iżviluppi mqanqlin ta’ Novembru u Diċembru tas-sena l-oħra, meta kien ġie arrestat Yorgen Fenech, Chris Cardona kien ssemma f'ittra li kienet spiċċat għand Fenech waqt li kien arrestat fid-dar tiegħu stess.  F’din l-ittra anonima Fenech jingħata l-parir li jwaħħal u jitfa' kollox fuq Cardona. 

L-oriġini ta’ din l-ittra kienet tingħad li allegatament ġiet minn Keith Schembri li sa dakinhar kien għadu Chief of Staff fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Cardona  - avukat bi professjoni - kien Ministru tal-Ekonomija fil-Gvern ta’ Muscat, iżda ma kienx maħtur mill-ġdid fil-Kabinett, mill-PM Robert Abela.  Cardona jibqa' jinsisti li dawn huma kollha qlajjiet filwaqt li kien stqarr li fil-fatt kien hu li ma riedx jibqa' Ministru aktar.

More in Politika