'Il-Baġit 2020 huwa l-aħħar opportunità għall-UE biex jintlaħqu l-miri dwar il-klima'

Il-Parlament Ewropew iżid l-allokazzjoni ta' flus għall-qasam tal-klima b'aktar minn €2 biljuni

Il-Membri Parlamentari Ewropej adottaw il-pożizzjoni tagħhom dwar il-baġit tal-UE għall-2020 l-Erbgħa, u qalu li dan għandu jipprovdi “punt ta’ tluq solidu għat-tnedija tal-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ programmi tal-UE”.

Il-Parlament jenfasizza li l-baġit tal-UE għall-2020 huwa “l-aħħar opportunità għall-Unjoni Ewropea biex toqrob lejn l-impenji politiċi stabbiliti għal dak il-perijodu, inkluż biex tintlaħaq il-mira tal-UE dwar il-klima”.

Il-MPE saħħew l-abbozz ta’ Baġit tal-Kummissjoni billi żiedu b’kollox aktar minn €2 biljun biex jipproteġu l-klima. Barra minn hekk, huma żiedu l-flus għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-programmi Erasmus + u approvaw aktar appoġġ f’konformità mal-prijoritajiet tal-Parlament f’oqsma bħall-SMEs, ir-riċerka, id-diġitalizzazzjoni, il-migrazzjoni u l-politika esterna, inkluż l-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja.     

Il-Parlament ivvota għal baġit li jammonta għal kważi €171 biljun f’approprjazzjonijiet ta’ impenn (dak li l-UE timpenja ruħha li tinvesti fl-2020 jew fis-snin ta’ wara, peress li l-proġetti u l-programmi jseħħu fuq diversi snin), li jirrappreżentaw żieda ta’ madwar EUR 2,7 biljun meta mqabbla mal-abbozz ta’ baġit tal-Kummissjoni. Il-baġit ivvutat mill-PE jistabbilixxi l-approprjazzjonijiet ta’ pagament (dak li se jintefaq b’mod konkret fl-2020) għal EUR 159 biljun.

Il-passi li jmiss

Il-votazzjoni fil-plenarja tniedi tliet ġimgħat ta’ taħditiet “ta’ konċiljazzjoni” mal-Kunsill, bil-għan li jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ istituzzjonijiet fil-ħin għall-baġit tas-sena d-dieħla li fuqu il-Parlament jivvota u jiġi ffirmat mill-President tiegħu matul is-sessjoni plenarja ta’ Novembru (25–28 ta’ Novembru). Jekk ma jintlaħaq l-ebda ftehim, il-Kummissjoni jeħtieġ li tressaq abbozz ta’ baġit ġdid.

Sfond

Madwar 93 % tal-baġit tal-UE jiffinanzja attivitajiet reali fuq il-post, fil-pajjiżi tal-UE u lil hinn. Il-flus imur għand iċ-ċittadini, ir-reġjuni, il-bliet, il-bdiewa, ir-riċerkaturi, l-istudenti, l-NGOs u n-negozji.

Il-baġit tal-UE huwa uniku. Għall-kuntrarju tal-baġits nazzjonali, li jintużaw fil-biċċa l-kbira biex jipprovdu s-servizzi pubbliċi u jiffinanzjaw is-sistemi tas-sigurtà soċjali, il-baġit tal-UE huwa primarjament baġit ta’ investiment u, għall-kuntrarju tal-baġits nazzjonali, il-baġit tal-UE ma jistax ikollu defiċit.

 

More in Politika