F'Malta: Ħafna minn dawk li jistaqsu għaż-żieda joħduha

Għal kuntrarju ta’ dak li jemmnu xi wħud, mhijiex daqshekk diffiċli biex tingħata ż-żieda. Jirriżulta li l-ħaġa prinċipali li trid tagħmel hu li tikseb il-kunfidenza biex fil-fatt titlob iż-żieda li tixtieq

Skont stħarriġ riċenti ta’ Keepmeposted dwar żidiet fis-salarji, żewġ terzi tal-ħaddiema f’Malta li talbu żieda rnexxielhom joħduha, anke jekk ma kinux mija fil-mija kuntenti bl-ammont innifsu.

Kienu rrifjutati biss 35% tal-ħaddiema li talbu żieda, u dan jidher li huwa marbut mal-pożizzjoni fil-karriera tal-impjegati. Aktar ma wieħed ikun imlaħħaq, aktar hemm ċans li wieħed jirċievi ż-żieda, u aktar ikun probabbli li wieħed, jew waħda, jirċievu ż-żieda li jħossu li jixirqilhom.

Huma biss il-ħaddiema bla sengħa li huma l-aktar probabbli li t-talba tagħhom għal żieda tiġi miċħuda għal kollox. Iżda anke għal ħaddiema bħal dawn, dejjem aħjar tistaqsi milli tassumi li mhux se tieħu ż-żieda. Anke jekk 52% tal-ħaddiema bla sengħa li talbu żieda ġew rifjutati, 48% ngħataw xi tip ta’ żieda fil-paga – anke jekk ma laħqitx l-aspettattivi tagħhom.

Sadanittant, 100% tar-rispondenti li jidentifikaw bħala ‘top-management’ rċevew "żieda tajba biżżejjed" iżda 6.67% biss ta’ dawk li identifikaw bħala ‘entry level’ ħassew li ingħataw żieda tajba biżżejjed.

Bejn l-irġiel u n-nisa fl-istħarriġ tagħna, ftit li xejn hemm differenza. Ir-rispondenti nisa huma ħarira aktar probabbli li jħossu li kisbu żieda tajba biżżejjed ta' 19.6%, meta mqabbla ma' 17.5% tar-rispondenti irġiel.

Madankollu, anke fil-livell ta’ ‘Mid-Management’, 50% ta’ dawk li wieġbu li jidentifikaw bħala nisa xorta ma ħassewx li kellhom kunfidenza biex jitolbu żieda, filwaqt li għal dawk li jidentifikaw bħala rġiel, huma dawk biss fi rwoli mhux maniġerjali li wieġbu li ma kellhomx il-kunfidenza biex jitolbu ż-żieda.

Ir-rispondenti ta’ eta iżgħar li jidentifikaw bhala rġiel, fl-eta’ ta’ bejn it-18 u t-30 sena, huma aktar probabbli li jħossu li kisbu żieda tajba biżżejjed, u, fil-fatt, 12.5% biss ta’ dawn il-gruppi ta’ età ma rċevewx żieda. Sfortunatament, hemm differenza xokkanti għal dawk li wieġbu nisa f'din il-kategorija, fejn 33.3% ma rċevewx żieda. Madankollu, 33.3% ħassew li kisbu żieda tajba biżżejjed meta’ talbuha, li hija ogħla mill-25.3% ta’ dawk li wieġbu li jidentifikaw bħala irġiel.

B’kollox, 56.4% ta’ rispondenti u ta’ bejn il-31 u l-45 sena rċevew żieda meta talbu. Minn dawk li staqsejna fil-grupp ta 'età akbar ta' 46-60, maġġoranza assoluta ta’ 80% rċevew żieda, għalkemm 12% biss ta' dawk li rċevew żieda ħassew li kienet tajba biżżejjed.

Kif turi l-istatistika tagħna, ir-realtà konvinċenti hija li, aktar spiss milli le, kull ma hemm bejnek u ż-żieda li tixtieq hija l-kunfidenza li titlob għaliha. Fil-verità, li titlob għal żieda mhix xi ħaġa li wieħed jagħmel kuljum u għalhekk huwa naturali li tkun ansjuż dwarha.

Tista’ tgħid li ħaġa waħda fadal x’tagħmel biex tikseb iż-żieda: prepara ruħek u rabbi l-kuraġġ:

  1. Niżżel il-kisbiet tiegħek fil-kariga tiegħek, u agħmel lista oġġettiva għaliex inti indispensabbli għall-kumpanija.
  2. Irriċerka s-suq. Staqsi lil sħabek u nies bl-esperjenza u bi kwalifiki simili għal tiegħek kemm jitħallsu. Tista’ wkoll tapplika għal ftit impjiegi qabel sabiex tifhem aħjar il-valur tiegħek.
  3. Ftakar li għandek evidenza wara dak li qed titlob: għamilt ir-riċerka tiegħek u taf li ħaqqek iż-żieda.
  4. Agħmel prova ma’ ħabib jew membru tal-familja biex trabbi naqra iktar kunfidenza u tkun prattikajt li jeħtieġ tgħid meta tkun mal-imgħallem tiegħek.

L-aħħar punt: Ħu nifs fil-fond, aħseb ħsibijiet pożittivi u għamel il-pass. Staqsi għal laqgħa mal-imgħallem tiegħek u wassal l-aspettattivi tiegħek.

L-agħar li jista’ jiġri hu li ma tingħatax iż-żieda, imma anki jekk dan ikun il-każ, tista’ tistaqsi lill-imgħallem tiegħek x’tista’ tagħmel biex darb’oħra jkollok ċans aħjar li tingħata ż-żieda.

In-nuqqas ta’ fiduċja qatt waqfitek milli titlob żieda? Aqsam dan l-artiklu ma' ħabib jew ħabiba li għandu/ha bżonnu!

More in Kummer?jali