Il-PM Abela jafferma l-viżjoni tal-Gvern li jaħdem favur aktar tkabbir ekonomiku sostenibbli

Waqt il-EU-Startups Summit fil-Belt Valletta, Abela afferma l-impenn ta’ Malta biex issir l-aktar pajjiż Ewropew favur l-istartups, u semma sforzi kontinwi biex jiġu indirizzati l-isfidi regolatorji, jiġu ssimplifikati l-proċessi burokratiċi fost oħrajn

Il-Prim Ministru Abela waqt is-summit fil-Belt Valletta
Il-Prim Ministru Abela waqt is-summit fil-Belt Valletta

Il-Prim Ministru afferma l-viżjoni tal-Gvern li li pajjiżna jibqa’ jaħdem favur aktar tkabbir ekonomiku sostenibbli. Dan billi l-Gvern qed jappoġġja lill-ekosistema tal-istartups lokali biex it-tkabbir ekonomiku ta’ pajjiżna jkun xprunat mill-innovazzjoni u l-kwalità.

Fis-Summit inawgurali tal-EU-Startups li sar fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela enfasizza l-viżjoni soda tal-gvern li jappoġġa l-prosperità ekonomika permezz ta’ appoġġ għal startups.

Filwaqt li enfasizza l-qawwa trasformattiva tal-innovazzjoni u l-intrapriża, Abela spjega inizjattivi mmirati biex irawmu ambjent li jwassal biex startups jirnexxu.

Is-summit, organizzat b’kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise, ġabar flimkien diversi partijiet interessati lokali u internazzjonali, u għaqqadhom taħt saqaf wieħed biex jesploraw opportunitajiet u sinerġiji.

Meta indirizza lill-imprendituri u lill-partijiet interessati, il-Prim Ministru Abela spjega mudell ekonomiku strateġiku ffukat fuq it-tisħiħ tal-produttività, li, sostna, iwassal għal pagi ogħla, żieda fil-ġid, u prosperità ġenerali. Filwaqt li enfasizza l-appell ta’ Malta għal swieq niċċa, Abela saħaq fuq is-sinifikat tat-trawwim ta’ startups homegrown flimkien mal-attrazzjoni ta’ investiment barrani dirett.

Abela afferma l-impenn ta’ Malta biex issir l-aktar pajjiż Ewropew favur l-istartups, u semma sforzi kontinwi biex jiġu indirizzati l-isfidi regolatorji, jiġu ssimplifikati l-proċessi burokratiċi, u jiġu ottimizzati l-miżuri fiskali biex jiġu appoġġjati l-istartups.

Filwaqt li poġġa lil Malta minn ta’ quddiem fl-ispinta tal-Unjoni Ewropea biex tinvesti fl-istartups, Abela appella għal qafas ta’ politika koeżiva u inklużiva biex tippromwovi l-innovazzjoni u l-intraprenditorija madwar il-kontinent. Huwa indika l-klassifikazzjoni ta’ Malta bħala r-raba’ l-aktar ekosistema innovattiva tal-istartups fi ħdan l-Europe Startup Nations Alliance (ESNA), u enfasizza r-reputazzjoni dejjem tikber tan-nazzjon bħala ċentru għall-innovazzjoni.

Fi tmiem l-indirizz tiegħu, Abela tenna d-dedikazzjoni bla waqfien tal-gvern biex irawwem ambjent li jwassal għal negozji innovattivi u ta’ kwalità għolja, u jaħseb lil Malta bħala destinazzjoni ewlenija għal startups fl-Ewropa.

Il-Malta Enterprise tkompli tipprovdi appoġġ u riżorsi vitali, billi toffri assistenza sa €1.5 miljun għall-aktar impriżi innovattivi. Barra minn hekk, il-Malta Enterprise qed tmexxi l-iżvilupp ta’ Qafas tal-Istartjar nazzjonali.

More in Kronaka