Il-popolazzjoni ta’ Malta fl-2070 mistennija tikber għal 811,000

Stennija ta’ ħajja itwal u tnaqqis fit-twelid se tfisser li kull persuna minn tlieta se jkollha aktar minn 65 sena

Ir-rapport annwali ppublikat mill-Ministeru tal-Finanzi dwar l-età ippreżentat lill-Kummissjoni Ewropea jqiegħdu l-popolazzjoni ta’ Malta fl-2070 għal ftit inqas minn 811,000 – żieda ta’ 53% fuq iċ-ċifri preżenti ta’ 527,000.

Malta mhux biss se jkollha aktar nies jgħixu fuqha, iżda se jkun hemm ukoll inqas żgħażagħ li jitwieldu hekk kif popolazzjoni b’saħħitha mistennija tikber fl-età. Addizjonalment, is-sehem ta’ adoloxxenti li għandhom sa 14-il sena se jonqos mis-sehem attwali ta' 13.4%, għal 11.1% fl-2070, filwaqt li dawk li għandhom aktar minn 65 sena se jiżdiedu minn 19.3% għal 33.6%.

L-avvanzi mediċi se jiggarantixxu wkoll stennija tal-għomor akbar għall-irġiel, li tiżdied b'aktar minn sitt snin biex tilħaq 87 fl-2070, u għan-nisa biex jilħqu qrib id-91.

Rigward il-migrazzjoni netta, id-differenza bejn il-migrazzjoni u l-emigrazzjoni se tonqos minn 11,456 fl-2022 għal ftit inqas minn 4,000 fl-2070.

B'persuna minn kull tlieta ta' aktar minn 65 sena lejn l-aħħar tas-seklu li ġej, din il-bidla demografika se tfisser sehem akbar tal-popolazzjoni li taħdem ta' bejn l-20 u l-64 sena li se tkun qed iġorr il-'piż' finanzjarju tal-anzjani: minn 63.2% li bħalissa qed jiffinanzjaw il-pensjoni spejjeż relatati mal-kura tas-saħħa għal 51.5% fl-2070.

Dawk li għandhom aktar minn 65 sena, meta mqabbla ma’ dawk ta’ bejn l-20 u l-64, se jiżdied minn 30.5% għal 65.4% fl-2070.

L-età medja li fiha l-irġiel jieqfu jaħdmu bħalissa hija ta’ ftit inqas minn 63 sena. Din mistennija titla’ sa 63.6 snin fl-2070, u n-nisa minn 63.1 għal 63.6, żieda li tirrifletti ż-żieda fl-età statutorja tal-irtirar sal-2027, li ttawwal il-perjodu kontributorju sal-2034, u l-inċentivi biex jiġi differit l-irtirar. Dan għandu jirriżulta f’aktar nies b’kontribuzzjoni sħiħa li jipposponu l-irtirar bejn sena sa erba’ snin.

B’popolazzjoni li qed tixjieħ tiġi nefqa ogħla biex tiffinanzja l-pensjonijiet nazzjonali, li bħalissa tiswa 6.2% tal-PGD ta’ Malta. Sal-2070, se jkun 10.5% tal-PGD filwaqt li d-dħul mill-kontribuzzjonijiet kien naqas minn 7.6% għal 7.2% tal-PGD. Billi tiżdied l-età tal-irtirar u l-perjodu ta’ kontribuzzjoni għall-eliġibilità tal-pensjoni sħiħa, iż-żieda prevista fin-nefqa tal-pensjoni titnaqqas.

More in Kronaka