Liġijiet ġodda tal-OHSA mistennija jirriformaw s-Saħħa u s-Sigurtà, tidħol fis-seħħ sas-sajf

Bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tal-OHSA, il-Ministru Attard fakkar meta l-gvern kien alloka riżorsi fil-Baġit Finanzjarju tal-2024, dan jinkludi finanzjament għar-reklutaġġ ta’ 55 uffiċjal OHS addizzjonali

Membri preżenti
Membri preżenti

Il-Ministru għall-Ġustizzja u s-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard, ħabbar li r-riforma fil-liġijiet tal-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol (OHSA) mistennija tibda sas-sajf li ġej.

Il-Ministru għall-Ġustizzja u s-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard
Il-Ministru għall-Ġustizzja u s-Settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard

L-għan ewlieni tal-laqgħa kien li jkompli d-djalogu dwar it-titjib tal-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fil-postijiet tax-xogħol fost riformi li għaddejjin fis-settur. Il-Ministru Attard enfasizza l-isforz kollaborattiv meħtieġ minn diversi stakeholders biex jiġu elevati l-istandards u r-regolamenti li jirregolaw is-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol.

Filwaqt li enfasizza s-sinifikat tal-avveniment, il-Ministru Attard fakkar fl-impenn tal-gvern li jagħmel differenza tanġibbli fis-settur permezz ta’ oqfsa regolatorji allinjati mat-talbiet kontemporanji.

Bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità operattiva tal-OHSA, il-Ministru Attard żvela li l-gvern kien alloka riżorsi fil-Baġit Finanzjarju tal-2024 biex jappoġġja l-isforzi tal-Awtorità. Dan jinkludi finanzjament għar-reklutaġġ ta’ 55 uffiċjal OHS addizzjonali biex tiġi żgurata sorveljanza regolatorja effettiva.

Barra minn hekk, il-Ministru Attard irrikonoxxa ftehim riċenti bejn l-OHSA u l-Università ta’ Malta, fejn enfasizza l-importanza tal-istandards edukattivi fit-tiswir tal-kompetenzi professjonali u l-aħjar prattiki fis-saħħa u s-sigurtà.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Josianne Cutajar, waqt li rriflettiet fuq l-isforzi kollaborattivi bejn l-OHSA, MOSHPA, UHSP, u l-Università ta’ Malta, esprimiet ottimiżmu dwar it-titjib tal-istandards fil-qasam. Hija enfasizzat is-sinifikat li l-partijiet interessati jingħaqdu flimkien biex iwittu t-triq għal standards elevati tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol.

L-avveniment kien fih ukoll għarfien minn Sha Lundy, inġinier Ingliż, li fassal paralleli bejn l-isforzi u l-inizjattivi ta’ Malta fis-settur tal-elettriku fl-Ingilterra. Lundy enfasizza l-importanza tal-kompetenza fis-saħħa u s-sigurtà, u semma inċidenti bħat-traġedja tat-Torri Grenfell bħala katalist għall-prijoritizzazzjoni ta' livelli ogħla ta' kompetenza.

Il-President tal-MOSHPA, George Steve Darmanin tkellem dwar l-isfidi meta ma jkunx hemm standards fit-taħriġ. Huwa sostna l-importanza tal-irwol tal-project supervisors u li għandu jkollhom taħriġ kontinwu fil-professjoni.

Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn Godfrey Baldacchino, David Saliba u Mary Gauci li mexxew diskussjonijiet fi gruppi dwar reġistrazzjoni ta’ kompetenza, ‘kontinwita ta’ żvilupp sostennibli’ u gwidi għall-project supervisors.

 

More in Kronaka