Il-Kamra tal-Kummerċ tgħid li l-maħfra presidenzjali qed issaħħaħ kultura ta’ impunità

Hija appellat għal miżuri ta’ governanza b’saħħithom, u qed tenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’ azzjonijiet tanġibbli biex jinżammu l-prinċipji ta' responsabbiltà u trasparenza

Il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta qajmet tħassib dwar l-għoti riċenti ta’ maħfra presidenzjali lil dawk li kienu rċievew fondi tal-benefiċċji soċjali bil-patt u kundizzjoni li tingħata x-xhieda tagħhom kontra dawk li wettqu l-iskema.

"Il-maħfra presidenzjali li ngħatat lir-riċevituri tal-benefiċċji soċjali bi tpattija biex jixhdu kontra dawk li wettqu l-iskema tkompli ssaħħaħ kultura ta’ impunità. Jidgħajjef ukoll il-President il-ġdid – filwaqt li ħafna jaħsbu li maħfra presidenzjali taqa’ kompletament fil-prerogattiva tal-President, fil-fatt, it-talba għal maħfra presidenzjali hija fuq il-parir li jkun irċieva."

Il-Kamra tal-Kummerċ appellat għal miżuri ta’ governanza b’saħħithom, u qed tenfasizza l-ħtieġa urġenti ta’ azzjonijiet tanġibbli biex jinżammu l-prinċipji ta' responsabbiltà u trasparenza. Fid-dawl ta' rivelazzjonijiet riċenti dwar frodi, il-Kamra qajjmet tħassib serju dwar in-nuqqas ta' sorveljanza u mekkaniżmi ta' verifika interna tal-gvern.

Il-Kamra qalet li l-firxa tal-iskema tal-frodi tal-benefiċċji, li ilha topera bla kontroll għal snin, tqajjem mistoqsijiet dwar l-integrità ta' dawk involuti fl-amministrazzjoni tagħha, inklużi ministeri tal-gvern. Il-Kamra wissiet kontra kultura ta' kompjaċenza u qed tapella għal azzjoni immedjata biex jiġu indirizzati kwistjonijiet sistemiċi.

Barra minn hekk, il-Kamra tesprimi tħassib dwar it-tibdil frekwenti tal-ogħla pożizzjonijiet tal-gvern, li hija tqis li qed ifixkel sforzi sinifikanti ta' riforma. Il-Kamra qed issostni li l-prattika ta’ riżenji biex tinħoloq l-illużjoni ta’ azzjoni, tiskoraġixxi individwi li huma kapaċi jieħdu rwoli kruċjali u jwettqu r-riformi meħtieġa.

Il-Kamra tisħaq fuq l-importanza li l-gvern jindika l-impenn tiegħu lejn ir-responsabbiltà u l-integrità, aktar milli jirreaġixxi għall-opinjoni pubblika jew idewmu azzjoni deċiżiva. Is-sostenn tal-prinċipji ta' governanza tajba, ssostni l-Kamra, huwa essenzjali għar-restawr tal-fiduċja pubblika u biex tiġi żgurata soċjetà ġusta u ġusta.

More in Kronaka