Il-PM Abela jattendi laqgħa bi tħejjija għall-Aġenda Strateġika tal-UE għall-ħames snin li ġejjin

Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għal laqgħa fl-Awstrija, flimkien ma’ erba’ mexxejja Ewropej bi tħejjija għall-Aġenda Strateġika tal-Unjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin (2024-2029)

Il-Prim ministru Robert Abela fl-Awstrija
Il-Prim ministru Robert Abela fl-Awstrija

Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għal laqgħa fl-Awstrija, flimkien ma’ erba’ mexxejja Ewropej bi tħejjija għall-Aġenda Strateġika tal-Unjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin (2024-2029). 

“Irridu li l-familji tagħna jirrelataw, jifhmu u jgawdu finalment mill-ħidma tal-Unjoni Ewropea u għalhekk jeħtieġ li l-prijoritajiet għall-ħames snin li ġejjin ikunu jirriflettu l-prijoritajiet tan-nies,” saħaq il-Prim Ministru Robert Abela. 

Dwar is-suq uniku, il-Prim Ministru saħaq fuq l-importanza li wieħed imur lil hinn mir-rikonoxximent tal-isfidi biex jittieħdu azzjonijiet konkreti, partikolarment f’termini ta’ titjib tal-aċċess għall-produzzjoni. Huwa ddiskuta wkoll il-komunikazzjoni ma’ pajjiżi u msieħba li jaħsbuha l-istess biex tiġi żgurata s-sigurtà ekonomika. 

Dwar l-interkonnessjonijiet tal-enerġija u t-trasport, il-Prim Ministru enfasizza l-komunalità fost in-nazzjonijiet Ewropej u l-ħtieġa li jiġu prijoritizzati azzjonijiet konkreti biex jiġu indirizzati l-isfidi, speċjalment għal Malta. 

Finalment, dwar l-immigrazzjoni, il-Prim Ministru jixtieq sforzi kordinati biex jiġi evitat it-tluq ta’ immigranti mill-Afrika ta’ Fuq, filwaqt li saħaq fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni, kemm mal-Unjoni Ewropea, kif ukoll mal-pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq. Huwa jemmen fl-isforzi ta’ Malta biex taħdem mill-qrib ma’ pajjiżi bħal-Libja biex tiżviluppa soluzzjonijiet sostenibbli, filwaqt li enfasizza l-potenzjal għal żvilupp ta’ enerġija nadifa u stabbiltà reġjonali. 

More in Kronaka