Melitensia estensiva dwar il-lokalità ta' Ħal Safi fil-librerija pubblika tar-raħal

Il-qalba tal-inizjattiva tinsab fl-akkwist ta’ materjali Melitensjani, li jvarjaw minn kotba tal-awturi mir-residenti sa pubblikazzjonijiet ta’ riċerka u programmi ta’ festivals immexxija mill-kunsilli lokali

Ir-residenti ta’ Ħal Safi se jibbenefikaw minn aċċess aħjar għall-għarfien u l-wirt lokali.

Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, Arti, u Gvern, Owen Bonnici, nieda proġett pilota b’kollaborazzjoni mal-Malta Libraries. Din l-inizjattiva twiegħed li tipprovdi kollezzjoni estensiva ta’ Melitensia, li tiffoka fuq il-lokalità nnifisha, fil-konfini tal-librerija pubblika biswit l-Iskola Primarja ta’ Ħal Safi.

Il-qalba tal-inizjattiva tinsab fl-akkwist ta’ materjali Melitensjani, li jvarjaw minn kotba tal-awturi mir-residenti sa pubblikazzjonijiet ta’ riċerka u programmi ta’ festivals immexxija mill-kunsilli lokali.

Il-Ministru Bonnici, meta awgura l-proġett, enfasizza s-sinifikat tiegħu bħala sforz pijunier fost is-57 librerija mifruxa madwar Malta u Għawdex. Huwa enfasizza l-missjoni tal-proġett li jsaħħaħ l-impenn tal-komunità mal-wirt u l-istorja lokali.

Il-Ministru Bonnici saħaq fuq l-isforz kollaborattiv meħtieġ biex jinġabar repożitorju komprensiv, u enfasizza l-kontributi imprezzabbli ta’ awturi lokali, riċerkaturi, u organizzazzjonijiet komunitarji.

“L-investiment fil-Melitensia huwa investiment fl-identità kollettiva tagħna,” irrimarka l-Ministru Bonnici, filwaqt li spjega l-implikazzjonijiet usa’ tal-proġett biex jitrawwem fehim aktar profond tal-istorja u l-kultura lokali.

Cheryl Falzon, il-Bibljotekarja Nazzjonali u l-Kap tal-Libreriji ta’ Malta, rrepetiet is-sentimenti tal-Ministru Bonnici, fejn affermat il-potenzjal tal-proġett li jservi ta’ pjan għal sforzi simili madwar lokalitajiet oħra. Hija esprimiet ottimiżmu fir-rigward tal-espansjoni tal-proġett, billi tipprevedi netwerk ta’ libreriji mgħammra biex jippreservaw u jxerrdu l-wirt lokali.

Is-Sindku ta’ Ħal Safi, Johan Mula, faħħar l-inizjattiva bħala xhieda tat-tisħiħ tal-komunità. Mula tenna l-impenn tal-kunsill li jappoġġja l-proġett, filwaqt li rrikonoxxa l-impatt trasformattiv tiegħu fuq l-aċċess lokali għall-informazzjoni u r-riżorsi kulturali.

More in Kronaka