TM tordna li jitneħħew il-vetturi tal-linja msemmija fil-protest ġudizzjarju sakemm jiġu spezzjonati

Il-Malta Public Transport qalet li l-impjegat li ressaq protest ġudizzjarju mistenni jaffaċja proċeduri dixxiplinarji minħabba li 'ma fadalx għażla ħlief li [TM] tiddefendi r-reputazzjoni tagħha kontra allegazzjonijiet bla bażi'

Ir-regolatur tat-trasport ordna lill-MPT biex twaqqaf il-vetturi imsemmija fil-protest ġudizzjarju
Ir-regolatur tat-trasport ordna lill-MPT biex twaqqaf il-vetturi imsemmija fil-protest ġudizzjarju

Trasnport Malta se tressaq lill-impjegat tagħha l-qorti wara protest ġudizzjarju li ġie sottomess dwar is-sigurtà tal-karozzi tal-linja tagħha.

Il-protest ġudizzjarju ġie sottomess wara li Superviżur fi ħdan Malta Public Transport akkuża lil min iħaddmu li injora t-tħassib tiegħu u li pprova jġiegħlu jħalli karozzi tal-linja perikolużi u mhux tajbin għat-triq ikomplu joperaw, uħud bil-brake pads tant użati li l-effettività tagħhom hi ta’ inqas minn 30%.

Ir-regolatur tat-trasport ordna lill-Malta Public Transport biex twaqqaf il-vetturi indikati bħala mhux tajbin għat-triq. Id-deċiżjoni ġiet ikkomunikata minn Transport Malta t-Tlieta filgħaxija wara talbiet serji li saru minn impjegat tal-MPT.

Sadanittant, fil-parlament il-Ministru tat-Trasport Chris Bonett qal li l-awtorità twettaq spot checks regolari fuq bejn disa’ u 15-il karozza tal-linja fil-ġimgħa biex taċċerta kemm huma tajbin għat-triq. Żied li l-awtorità se twettaq l-ispezzjonijiet tagħha stess fuq il-karozzi tal-linja speċifiċi indikati fil-protest ġudizzjarju.

Bonett kien qed iwieġeb mistoqsijiet tad-Deputat tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, li staqsa x’azzjoni ttieħdet wara talbiet li għamel Claudio Cutajar, impjegat tal-kumpanija tal-karozzi tal-linja. Cutajar, li jaħdem bħala superviżur mal-Malta Public Transport, allega li kien sfurzat mis-superjuri tiegħu biex ineħħi l-karozzi tal-linja biex jintużaw meta ma kinux tajbin għat-triq.

Fi stqarrija l-kumpanija ċaħdet l-akkużi ta’ Cutajar u saħqet li se tkun qed tieħu passi legali kontra l-impjegat tagħha. Aktar kmieni, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-trasport Mark Anthony Sammut qal li l-protest ġudizzjarju kien kwistjoni ta’ tħassib kbir. Qal ukoll li l-investigazzjonijiet dwar l-allegazzjonijiet imqajma jridu jsiru b’urġenza biex jiġi żgurat li n-nies ikunu jistgħu jużaw it-trasport pubbliku mingħajr biża’ u b’fiduċja sħiħa.

Minn naħa tagħhom Il-Malta Public Transport ċaħdet kategorikament allegazzjonijiet ta’ karozzi tal-linja perikolużi u mhux tajbin għat-triq fiċ-ċirkolazzjoni.

"Is-sigurtà tal-passiġġieri tagħna, tal-impjegati tagħna u tal-utenti kollha tat-triq, hija l-ogħla prijorità tagħna, u qatt ma għandna u qatt mhu se nikkompromessu fuq dan l-aspett fundamentali," qalet il-kumpanija fi stqarrija.

“Il-kumpanija tagħna għandha proċeduri stretti fis-seħħ, li huma bbażati fuq l-esperjenza internazzjonali estensiva tagħna, biex tiżgura s-sigurtà u s-sigurtà tal-karozzi tal-linja tagħna u ta’ kull wieħed abbord. Il-kumpanija qatt ma tippermetti li karozzi tal-linja li ma jkunux tajbin għat-triq jitpoġġew fit-triq.”

Il-kumpanija qalet li trid tassigura lill-pubbliku li l-proċeduri tagħha ta’ kontroll tal-kwalità huma robusti, u li l-karozzi tal-linja tagħha jgħaddu minn spezzjonijiet u servicing regolari kull 35 jum biex jiġi żgurat li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ sikurezza meħtieġa fost oħrajn.

More in Kronaka