Aġġornat| Il-qattiel ta' Rita Ellul jeħel għomru l-ħabs

Abina ġie ikkundannat għal għomru l-ħabs wara li l-ġurija tat verdett rari ta’ 9-0, sabuh ħati ta’ omiċidju volontarju, wara li aktar kmieni kien stqarr li faga lil Ellul għax kien beża’ li jispiċċa il-ħabs

Il-ġurija sabet lil Lawrence Abina ħati għall-qtil tas-sieħba tiegħu, Rita Ellul, wara erba' siegħat ta’ deliberazzjoni. Il-ġurija taw vot unanimu. 

Il-ġuri ilu għaddej mill-14 ta’ Marzu, u l-ġurija bdew id-deliberazzjonijiet tagħhom aktar kmieni llum, wara l-Imħallef Natasha Galea ġabret l-evidenza fil-qosor u saru argumenti kemm mill-prosekuzzjoni kif ukoll mid-difiża. 

Abina ġie ordnat ukoll ibati l-ispejjeż tal-kawża – ftit aktar minn €16,000 – li jridu jitħallsu fi żmien 20 xahar.

Ir-raġel ta’ 32 sena mill-Ghana huwa akkużat għall-qtil tas-sieħba tiegħu Ellul. 

B’reazzjoni tal-għira li kellha, Ellul qaltlu li kienet qed tirċieivi messaġġi mingġand raġel ieħor, fejn ma kien veru xejn, bil-għan li Abina jagħtiha aktar attenzjoni u jieqaf jiffrekwenta prostituti. 

Fit-tieni jum tal-ġuri, il-ġurija semgħet lill-ispettur tal-pulizija jgħid kif Abina kien ammetta għall-qtil waqt li kien qed ipejjep sigarett. L-ispettur Wayne Camilleri qal lill-ġurija li l-imputat kien ammetta li faga lil Ellul sakemm qatilha, u qalilhom li għamel hekk għax beża' li jispiċċa l-ħabs li kieku għexet u rrappurtat l-inċident. 

Verdetti unanimi huma rari, partikolarment fi proċessi ta’ omiċidju, għaliex ħafna drabi l-hekk imsejjaħ “ġurija tal-ħniena” jitfa’ vot mhux ħati biex jippermetti lill-imħallef jikkunsidra pieni iżgħar.

Waqt li għamlet sottomissjonijiet qosra dwar il-piena, il-prosekuzzjoni fakkret lill-imħallef li Ellul kienet rieqda meta Abina kien attakkaha u ma setgħetx tiddefendi ruħha.

L-akkużat kien tilef postu fis-soċjetà meta kien wettaq il-qtil, u ma wera la ħniena u lanqas rimors għal għemilu, qalu l-Qorti. "Huwa qatilha fis-sodda waqt li kienet rieqda," qalet il-prosekutur AG Kaylie Bonett. "Nistgħu biss nimmaġinaw il-grad ta' agunija, uġigħ u tbatija li kienet għaddejja minnha Rita."

Abina kien ukoll qabad triq vjolenti lejn Rita għal numru ta’ snin qabel il-qtil, żied jgħid l-avukat. “Is-Sur. L-aġir vjolenti ta’ Abina ħarbat il-ħajja ta’ Rita, ħarbat il-ħajja tal-qraba ħajjin tagħha u m’għandux post fis-soċjetà.” 

L-Avukat Franco Debono, f’isem il-familja tal-vittma, talab lill-Qorti biex iżomm f’moħħha l-fatt li l-familja tal-vittma kienet tilfet omm u ħabiba li sofriet sal-aħħar. Huwa appella lill-qorti biex tieħu in kunsiderazzjoni l-verdett unanimu, kif ukoll in-nuqqas tad-difiżi ta’ provokazzjoni u talab li ssir ġustizzja mal-familja tal-vittma, li ġarrbet ħafna tbatija minħabba l-azzjonijiet ta’ Abina.

L-avukat difensur Simon Micallef Stafrace qal lill-Qorti li ma kienx hemm ħafna li jista’ jżid, fid-dawl tal-verdett, iżda talab lill-Qorti tikkunsidra ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ u timponi sentenza inqas minn priġunerija għal għomru.

L-ispettturi tal-pulizija Kurt Zahra, Josef Gauci u Wayne Camilleri investigaw il-qtil. 

Il-prosekuturi Kaylie Bonett u Anthony Vella rrappreżentaw lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fil-proċeduri, filwaqt li l-avukat Simon Micallef Stafrace assista lil Abina bħala għajnuna legali. 

L-avukati Franco Debono u Marion Camilleri dehru għall-familja tal-vittma bħala parte civile.

More in Kronaka