NSO: Disparità bejn is-Sessi fl-Impjiegi u l-Pagi

Bħala medja l-irġiel jirrappurtaw li jaqilgħu €309 aktar min-nisa • Filwaqt li maniġers irrappurtaw paga medja fix-xahar ta’ kważi €3,000, dawk impjegati f’okkupazzjonijiet mhux imħarrġa kienu jaqilgħu biss €1,120 fix-xahar

is-salarju bażiku medju fix-xahar għall-impjegati fir-raba’ kwart tal-2023 kien stmat għal madwar €1,800, b’varjazzjonijiet bejn is-setturi u t-tipi ta’ impjiegi
is-salarju bażiku medju fix-xahar għall-impjegati fir-raba’ kwart tal-2023 kien stmat għal madwar €1,800, b’varjazzjonijiet bejn is-setturi u t-tipi ta’ impjiegi

Stħarriġ tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) żvela disparità  fil-pagi bejn is-sessi, bl-irġiel jirrappurtaw €309 aktar min-nisa, filwaqt li n-nisa f’impjiegi mhux imħarrġa rrappurtaw li jaqilgħu biss €993 fix-xahar.

Matul ir-raba’ kwart tal-2023, l-istħarriġ tal-forza tal-ħaddiema stmat total ta’ 305,218 persuna f’impjieg, żieda ta’ 3.4% meta mqabbla mas-sena ta’ qabel. Minnhom, 64% tal-popolazzjoni ta’ 15-il sena 'l fuq kienu impjegati, filwaqt li kważi 2% kienu bla xogħol, u 33.7% kienu inattivi.

L-istħarriġ wera li minn kull 100 persuna ta' bejn il-15 u l-64 sena, 79% kienu impjegati, filwaqt li r-rata tal-impjiegi tal-irġiel kienet ta’ kważi 86%, u n-nisa madwar 70%.

L-istatistika wriet ukoll li l-akbar sehem ta’ persuni impjegati waqa’ fil-grupp ta’ età bejn il-25 u l-34 sena.

L-individwi li jaħdmu għal rashom kienu jikkostitwixxu madwar 14% tal-persuni kollha b'impjieg ewlieni, filwaqt li l-maġġoranza tal-persuni impjegati kienu jaħdmu full-time, b'medja ta' 41.1 siegħa fil-ġimgħa.

Minkejja r-rati għoljin ta’ impjieg, is-salarju bażiku medju fix-xahar għall-impjegati fir-raba’ kwart tal-2023 kien stmat għal madwar €1,800, b’varjazzjonijiet bejn is-setturi u t-tipi ta’ impjiegi. Pereżempju, filwaqt li l-maniġers irrappurtaw salarju medju fix-xahar ta’ kważi €3,000, dawk impjegati f’okkupazzjonijiet mhux imħarrġa kienu jaqilgħu biss €1,120 fix-xahar.

L-istħarriġ wera rata ta' qgħad ta' 3%, bl-akbar sehem ta' persuni qiegħda jaqa' fil-medda ta' età bejn il-25 u l-74. Barra minn hekk, in-nisa kienu jammontaw għal 59% tal-popolazzjoni inattiva, bl-irtirar huwa kkwotat bħala r-raġuni ewlenija għan-nuqqas ta' attività fost individwi 'l fuq minn 65 sena.

Il-kisba tal-edukazzjoni kellha wkoll rwol sinifikanti fil-prospetti ta' impjieg, b'aktar minn 40% tal-individwi ta' 15-il sena jew aktar laħqu livell baxx ta' edukazzjoni. Bil-maqlub, madwar 35% tal-impjegati kellhom edukazzjoni ta’ livell terzjarju.

More in Kronaka