L-Awtorità tal-Ippjanar tapprova blokka appartamenti kontra r-rakkomandazzjoni tal-case officer

L-Awtorità tal-Ippjanar marret kontra r-rakkomandazzjoni tal-case officer u approvat l-iżvilupp ta’ blokka appartamenti ta’ 11-il sular fil-Mellieħa bejn Triq Tunbrell u Triq id-Denci

L-Awtorità tal-Ippjanar marret kontra r-rakkomandazzjoni tal-case officer tagħha u approvat żvilupp ta’ 11-il sular fil-Mellieħa fuq art bl-għoljiet bejn Triq Tunbrell u Triq id-Denci.

Il-bini mistennija tikkonsisti f’114-il garaxx u 66 post residenzjali fuq sit ta’ 2,165sq.m. Iż-żona hija f'żona għal żvilupp residenzjali fuq tliet sulari u livell semi basement fil-pjan lokali li kien approvat fl-2006.

L-uffiċjal tal-każ kien talab lill-awtorità biex tirrifjuta l-proġett, filwaqt li nnota li n-numru propost ta’ livelli fi Triq it-Tunagg u Triq it-Tumbrell imur kontra d-dispożizzjonijiet tal-policy P35 tal-Development Control Design Policy. Il-politika tistipula li mhux aktar minn ħames livelli 'l fuq mill-ogħla livell tal-bankina jistgħu jitħallew f'żoni f'żoni għal żvilupp ta' 17.5m għoli.

L-uffiċjal tal-każ innota li kull livell li jaqbeż il-ħames livelli permissibbli mit-Tumbrell se jirriżulta f’ ‘massa eċċessiva’ u jmur kontra l-Pjan Strateġiku għall-Ambjent u l-Iżvilupp li għandu l-għan li jipproteġi u jsaħħaħ il- karattru u amenità taż-żoni urbani.

Iżda l-Kummissjoni tal-Ippjanar innotat li l-perit tal-proġett ipprovda soluzzjoni għal żvilupp komprensiv li huwa integrat sew fis-sit. Il-kummissjoni ċaħdet ukoll it-talba tal-uffiċjal tal-każ għal aktar intoppi fil-parti ta’ fuq ta’ Triq it-Tumbrell peress li dawn joħolqu ‘gaping hole’ fil-pajsaġġ tat-triq.

Il-Kummissjoni tal-Ippjanar kkonkludiet li l-bini għandu jitbaxxa b’mod viżwalment aċċettabbli u d-disinn komprensiv propost ma jiġġenerax ħitan vojta, u għalhekk huwa konformi mal-politika tal-ippjanar

More in Kronaka