L-MFSA tħeġġeġ riformi fis-settur tal-assigurazzjoni, fosthom fl-immaniġjar tal-ilmenti

Il-Korp Regolatorju rraporta fuq nuqqasijiet fl-ittestjar tal-konsumatur u l-immaniġġjar tal-ilmenti. Ir-rapport jenfasizza ukoll il-ħtieġa li l-entitajiet tal-assigurazzjoni jsaħħu l-kompetenzi tal-bord u s-sistemi ta’ governanza tagħhom

l-MFSA indikat nuqqas ta’ għarfien fost l-Intermedjarji tal-Assigurazzjoni fostohm rigward proċeduri ta’ ilmenti
l-MFSA indikat nuqqas ta’ għarfien fost l-Intermedjarji tal-Assigurazzjoni fostohm rigward proċeduri ta’ ilmenti

F’pubblikazzjoni riċenti, l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) qajmet tħassib dwar valutazzjonijiet dgħajfa li saru minn kumpaniji tal-assigurazzjoni waqt it-test tad-domandi u l-ħtiġijiet, u żvelat vulnerabbiltajiet potenzjali biex jiġi żgurat s-sodisfazzjon tal-klijent.

Is-sejbiet tal-MFSA jindikaw ukoll nuqqas ta’ għarfien fost l-Intermedjarji tal-Assigurazzjoni Marbuta fir-rigward ta’ żvelar kruċjali prekuntrattwali, inklużi proċeduri ta’ ilmenti u r-rwol tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji.

L-aħħar volum tal-MFSA tas-serje Nature and Art of Supervision jenfasizza oqsma ewlenin ta' tħassib fis-settur tal-assigurazzjoni f'Malta. Ir-rapport jenfasizza l-ħtieġa li l-entitajiet tal-assigurazzjoni jsaħħu l-kompetenzi tal-bord u s-sistemi ta’ governanza tagħhom. Barra minn hekk ir-rapport jindika ukoll pjanijiet ta' konformità inadegwati, dokumentazzjoni insuffiċjenti għall-immaniġġjar tat-talbiet, u nuqqasijiet fil-governanza tad-dejta.

Kontinwità tan-Negozju u Bidliet Regolatorji

Il-pubblikazzjoni tkompli tenfasizza n-nuqqasijiet fl-ippjanar tal-kontinwità tan-negozju, b’xi pjanijiet ta’ kontinġenza jkunu nieqsa minn testijiet regolari. L-MFSA tħeġġeġ lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni biex jiddedikaw aktar ħin waqt il-laqgħat tal-bord għal kwistjonijiet ta’ konformità regolatorja u l-valutazzjoni tas-sistemi ta’ governanza u s-sistemi ta’ risk managment.

Barra minn hekk, ir-rapport jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-bidliet regolatorji implimentati mill-MFSA fis-sena li għaddiet, fosthom żviluppi fit-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-Motor Insurance. Din id-direttiva għandha l-għan li tipproteġi l-partijiet li sofrew minn korriment permezz ta’ arranġamenti ta’ kumpens effettivi, filwaqt li toffri titjib fid-drittijiet tal-policyholders f’każijiet ta’ insolvenza tal-assiguratur, iġifieri meta l-assi disponibbli tal-kumpanija ma jkunux biżżejjed biex ikopru l-obbligazzjonijiet tagħha.

Is-sejħa tal-MFSA għal sorveljanza msaħħa

Il-Kap tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet fl-MFSA, Ray Schembri, enfasizza l-importanza tal-pubblikazzjoni, u stqarr, "Billi nikkomunikaw is-sejbiet tal-ispezzjonijiet tagħna, l-intenzjoni tagħna hija li nistabbilixxu b’mod ċar l-aspettattivi tal-Awtorità għall-impriżi tal-assigurazzjoni u l-intermedjarji."

Schembri enfasizza l-impenn li jimpenja ruħu regolarment mal-fornituri tal-assigurazzjoni, billi jiggwidahom lejn konformità regolatorja u tisħiħ fir-robustezza organizzattiva filwaqt li tingħata prijorità lill-onestà, il-ġustizzja, u l-aħjar interessi tal-klijenti.

More in Kronaka