Malta żżomm l-ogħla dipendenza mill-fjuwil fossili fl-UE

Malta żammet il-pożizzjoni tagħha bħala l-pajjiż tal-UE bl-ogħla sehem ta’ fjuwils fossili fit-taħlita tal-enerġija tagħha b’96.1%. Ċipru jsegwi mill-qrib b'89.3%, kif ukoll l-Olanda b'87.6%

Malta żammet il-pożizzjoni tagħha bħala l-ogħla sehem ta' fjuwils fossili
Malta żammet il-pożizzjoni tagħha bħala l-ogħla sehem ta' fjuwils fossili

Fl-2022, l-Unjoni Ewropea rat żieda żgħira fid-dipendenza tagħha fuq il-fjuwils fossili, bis-sehem ġenerali laħaq 70.9% tal-enerġija grossa disponibbli, żieda modesta minn 69.9% fl-2021.

Madankollu, Malta żammet il-pożizzjoni tagħha bħala l-pajjiż tal-UE bl-ogħla sehem ta’ fjuwils fossili fit-taħlita tal-enerġija tagħha b’96.1%.

Matul l-aħħar deċennji, l-UE għamlet passi fit-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, bi tnaqqis ta’ madwar 11.5 punti perċentwali mill-1990. Dan it-tnaqqis, immexxi l-aktar minn żieda fis-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, jimmarka bidla sinifikanti lejn alternattivi sostenibbli.

Minkejja dawn ix-xejriet pożittivi fil-livell tal-UE, id-dipendenza ta’ Malta fuq il-fjuwils fossili baqgħet għolja ħafna. Ċipru segwit mill-qrib b'89.3%, bl-Olanda b'87.6%. Sadanittant, l-Iżvezja u l-Finlandja wrew impenn għal enerġija aktar nadifa, b'ishma taħt il-50% bi 30.4% u 38.3%, rispettivament.

Meta mqabbla mal-2021, xi pajjiżi tal-UE raw bidliet marġinali fid-dipendenza tagħhom fuq il-fjuwils fossili. Il-Latvja mexxiet bi tnaqqis ta’ 3.7 punti perċentwali, segwita mis-Slovakkja (-2.1 pp) u l-Ungerija (-1.9 pp). Min-naħa l-oħra, l-Estonja (+4.2 pp), Franza (+2.9 pp), u l-Bulgarija (2.8 pp) esperjenzaw żidiet żgħar fis-sehem tagħhom tal-fjuwils fossili.

Is-sena 2022 ippreżentat sfidi uniċi, notevolment l-ewwel sena kalendarja sħiħa wara r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 u l-invażjoni Russa tal-Ukrajna fi Frar. Dawn l-avvenimenti, flimkien ma 'żidiet fil-prezz tal-komoditajiet tal-enerġija, żiedu l-kumplessità fix-xenarju tal-enerġija.

Aspett notevoli tal-2022 kien it-tnaqqis fil-produzzjoni tal-enerġija nukleari, kif enfasizzat f'aħbarijiet riċenti. Minkejja kontribuzzjonijiet akbar minn sorsi rinnovabbli, it-tnaqqis fil-produzzjoni tal-enerġija nukleari poġġa sfidi biex tinkiseb transizzjoni komprensiva għal alternattivi aktar nodfa.

More in Kronaka