IMF: L-ekonomija ta' Malta turi reżiljenza u rkupru b'saħħtu fost sfidi globali

Is-sistema finanzjarja ta' Malta wriet reżiljenza, iżda monitoraġġ kontinwu tal-vulnerabbiltajiet potenzjali, partikolarment fis-suq tal-proprjetà, ġie rakkomandat

Malta nnavigat b’suċċess l-isfidi maħluqa mill-pandemija u wriet reżiljenza quddiem xokkijiet esterni, inklużi dawk relatati mal-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna.

Dan kien fost it-tifħir l-Fond ta' Moniteraġġ Internazzjonali (IMF) li qalet li t-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż huwa mistenni li jibqa’ robust, bi projezzjonijiet ta’ 6.25% fl-2023 u 5% fl-2024, fost l-ogħla fl-Ewropa. L-inflazzjoni, filwaqt li laħqet il-quċċata sena ilu, hija mistennija li tippersisti 'l fuq minn 2 fil-mija sal-aħħar tal-2025, influwenzata minn swieq tax-xogħol stretti u pressjonijiet sostnuti tad-domanda.

Is-sistema finanzjarja ta' Malta wriet reżiljenza, iżda monitoraġġ kontinwu tal-vulnerabbiltajiet potenzjali, partikolarment fis-suq tal-proprjetà, ġie rakkomandat. Id-diretturi rrakkomandaw it-tneħħija gradwali tas-sussidji tal-enerġija biex jitnaqqas il-piż fuq il-baġit u tiġi appoġġjata għajnuna mmirata għal familji vulnerabbli. Barra minn hekk, ġiet enfasizzata l-urġenza tar-riforma tat-taxxa tad-dħul tal-kumpaniji, inkluża r-riforma tat-taxxa tad-dħul personali, biex tiġi żgurata l-effiċjenza u jitnaqqsu d-distorsjonijiet.

Riformi strutturali biex itejbu l-governanza, l-oqfsa kontra l-korruzzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, ir-riżultati tal-edukazzjoni, u r-reżistenza għall-klima ġew enfasizzati bħala kruċjali għal tkabbir sostnut. L-implimentazzjoni b'suċċess tal-Pjan ta' Rkupru u Reżiljenza ta' Malta, li jiffoka fuq id-diġitalizzazzjoni u t-tranżizzjoni ekoloġika, hija meqjusa bħala kruċjali. Ġew imfaħħra l-isforzi kontinwi biex titjieb iċ-ċibersigurtà u jiġu indirizzati kwistjonijiet fil-qafas AML/CFT.

More in Kronaka